Diabeetikkojen silmänpohjakuvaukset

Silmänpohjien seulontakuvaukset järjestetään Porissa, Laviassa ja Merikarvialla. Seulontatutkimusten toteuttaminen tapahtuu diabeteksen käypä hoito-suosituksen mukaisesti.

Silmänpohjakuvausaikaa tiedusteltaessa voi ottaa yhteyttä oman alueensa (itäinen, pohjoinen, läntinen) diabeteshoitajaan tai soittaa keskitettyyn ajanvaraukseen puh. 02 621 5000, joka huolehtii tiedon kuvaustarpeesta diabeteshoitajalle. Diabeteshoitaja laittaa asiakkaan kuvausjonoon. Kuvaukset suoritetaan perusturvan sote-keskus lännen poliklinikalla.

Asiakkaat kutsutaan kuvauksiin kirjeitse. Kuvauksen jälkeen tehdään esiseulonta ja jos tarpeen, kuvat menevät silmälääkärin katsottavaksi. Jos kuvauksessa tulee jatkotutkimuksia vaativia löydöksiä, tehdään lähete silmäpoliklinikalle.

Kuvausväleissä noudatetaan käypä hoito -suosituksia ja asiakas kutsutaan automaattisesti uudelleen kuvauksiin kuvausvälin mukaisesti. Asiakkaalle lähetetään kuvauksen tuloksesta vastauskirje kotiin vaikka löydös olisi normaali.