Muistihoitaja

Muistihoitajan työn tavoitteena on muistisairauksien varhainen tunnistaminen ja jatkotutkimuksiin ohjaus sekä seuranta muistisairauden diagnoosin jälkeen.

Muistihoitajan vastaanotolle voi varata ajan, jos on huolissaan omasta tai läheisensä arkielämää haittaavasta muistin heikentymisestä. On tärkeää, että muistitutkimuksiin hakeudutaan ajoissa, koska osa muistihäiriöistä voidaan hoitaa ja havaitun muistisairauden etenemistä voidaan hidastaa.

Ajan muistihoitajalle voi varata omalta terveysasemaltasi tai keskitetyn ajanvarauksen kautta.

Milloin oireista tulisi huolestua?

  • Huoli lähimuistista vaikka sosiaalinen toimintakyky on säilynyt
  • Muistioire haittaa ihmisen töitä ja arkiaskareita
  • Sovittujen tapaamisten unohtelu tai samojen asioiden kertominen toistuvasti
  • Vaikeus noudattaa hoito-ohjeita tai muita ohjeita, epätarkoituksenmukainen terveyspalvelujen käyttö
  • Vaikeus löytää sanoja tai epäasianmukaiset sanat
  • Tulevien asioiden muistaminen on vaikeutunut, lähitulevaisuudessa tapahtuvia asioita ei osata suunnitella kuten aikaisemmin
  • Mielialamuutokset, ahdistuneisuus ja apaattisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa
  • Persoonallisuuden muuttuminen, sekavuus, epäluuloisuus, pelokkuus
  • Esineiden katoaminen ja niiden käyttötavan ja – tarkoituksen ymmärtämisen vaikeutuminen

Yhteystiedot

Ajanvaraus omalta terveysasemaltasi tai keskitetyn ajanvarauksen kautta.

Pohjoinen alue

Muistihoitaja Sinikka Laitila
puh. 044 701 7097 tai sinikka.laitila@porinperusturva.fi
Siltapuistokatu 2, 28100 Pori

Vastaanotot: Sote-keskus Cotton, Noormarkun terveysasema (päivätoimintakeskus/neuvola), Merikarvian terveysasema. Mahdollisuus kotikäynteihin erikseen sovittaessa.

Itäinen alue

Muistihoitaja Marita Rantala
puh. 044 701 6424 tai marita.rantala@porinperusturva.fi
Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori

Vastaanotot: Viikkarin Valkama, Itä-Porin lähipalvelukeskus, Ulvilan terveysasema ja Lavian lähipalvelupiste. Mahdollisuus kotikäynteihin erikseen sovittaessa.

Läntinen alue

Muistihoitaja Anna-Maija Puusa
puh. 044 701 4264 tai anna-maija.puusa@porinperusturva.fi
Viikkarin Valkama, Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori

Vastaanotto: Viikkarin Valkama, sote-keskus Länsi, Pihlavan terveysasema ja Reposaaren neuvola. Mahdollisuus kotikäynteihin erikseen sovittaessa.