Kehitysvammaisten asumisyksiköt

Aurora

Aurora on rivitalo Ruosniemessä, jossa järjestetään tuettua asumista kehitysvammaisille tai erityistä tukea elämässään tarvitseville vammaispalveluiden asiakkaille.

Jokaisella asukkaalla on oma koti. Aurorassa on viisi yksiötä ja kaksi kaksioita. Asukkaiden käytössä on Auroran yhteistila, pyykkitupa sekä sauna. Asukkaat huolehtivat omista arjen asioistaan ja tekevät omaan elämäänsä liittyvät päätökset itse. Työntekijät tukevat ja ohjaavat asukkaita arjen asioissa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ohjaajat käyttävät työssään dialogista vuorovaikutusta.

Aurorassa on valmennusasunto, jossa asukas harjoittelee sovitun valmennusjakson aikana itsenäisen elämisen taitoja. Valmennusjakson pituus sovitaan yksilöllisesti, mutta pääsääntöisesti valmennus kestää 3-6 kuukautta.

Aurorassa on ohjaaja paikalla aamusta iltaan. Yövalvontaa ei ole. Työvuorossa olevan ohjaajan tavoitatte puhelimitse. Muina aikoina ohjaajan puhelin on suljettuna.

Osoite: Kirjosiivenkatu 2 B, 28220 Pori

Ohjaajat: Ülle Ausmaa puh. 044 701 9983
Piia Vuorenoja puh. 044 701 9985
Marja Syrjälä puh. 044 701 8118
Vastaava ohjaaja: Minna Viinamäki puh. 044 701 6433
Sijaispuhelin puh. 044 701 2699

Tynkäkujan asuntola

Tynkäkujan asuntola on 24-paikkainen ohjattu kehitysvammaisten asuntola. Asuntola sijaitsee Toejoella, lähellä Toejoen ala-astetta. Henkilökuntaa on kahdeksan ja työskentelemme kolmessa vuorossa.
Tynkäkujan toiminta-ajatuksena on antaa mahdollisuus itsenäiseen ja omatoimiseen elämään. Tuemme asukkaiden yksilöllisiä tarpeita niin asumiseen kuin vapaa-aikaankin liittyvissä asioissa.

Päivittäisiin toimintoihimme kuuluu mm. ruuan valmistamista, kaupassa käyntejä, asioimista eri virastoissa, siivousta, puutarhatöitä ja muita arjen rutiineita. Olemme mahdollistaneet myös erilaisia pienryhmätoimintoja.
Vapaa-ajan toimintamme on monipuolista: leireistä risteilyihin ja kaikkea siltä väliltä.

Osoite: Kennokuja 3-4, 28200 Pori
Henkilökunta puh: 02 621 6680
Vastaava ohjaaja: Rita Pörsti puh. 044 701 9675

Asuntola Apollo

Apollon toiminta alkoi keväällä 2005 uusissa, tarkoitustaan varten rakennetuissa tiloissa. 22-paikkainen kehitysvammaisten autettu asuntola sijaitsee Ruosniemessä. Ammattitaitoista henkilökuntaa asuntolassa on 13, jotka ovat asukkaiden tukena 24H/vrk.

Apollo tarjoaa asukkailleen heidän jokapäiväisessä elämässään tarvitsemansa palvelut kuten ateriat, saunan, vaatehuollon jne. Suurin osa asukkaista käy työtoiminnassa ja kaikki asukkaat osallistuvat kykyjensä mukaisesti kodin päivittäisiin askareisiin. Virike ja vapaa-ajan toiminta tapahtuu yksilöllisesti tai ryhmissä niin asuntolassa kuin sen ulkopuolella mm. ulkoilun, kerhojen ja juhlien muodossa.

Jokaisen asukkaan hoitoa ja ohjausta suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jossa on oma wc ja suihku sekä yhteiset tilat oleskeluun ja ruokailuun. Tilamme ovat viihtyisät ja kodikkaat.

”Asuntola Apollo on koti aikuisille kehitysvammaisille”

Osoite: Kirjosiivenkatu 2, 28220 Pori
Henkilökunta puhelin 044 701 6610
Vastaava ohjaaja: Jaana Urama-Kienokoski puh. 044 701 8822

Asuntola Kirjosiipi

Kirjosiiven asuntola on 14-paikkainen kehitysvammaisten autettu asuntola. Kirjosiipi sijaitsee Ruosniemessä, rauhallisella asuinalueella, josta on hyvät kulkuyhteydet keskustaan. Meillä on asuinrakennuksen lisäksi viihtyisä piha-alue, jossa vietämme yhteistä aikaa. Kirjosiivessä on kahdeksan kolmessa vuorossa työskentelevää henkilöä.

Kirjosiiven toiminta-ajatuksena on antaa asukkaille turvallista ja virikkeellistä sekä erilaisia mahdollisuuksia tarjoava koti, joka antaa asukkaalle hänen tarpeidensa mukaista ja mielekästä toimintaa hänen omien kykyjensä mukaan.

Osoite: Kirjosiivenkatu 1, 28220 Pori
Henkilökunta puh: 044 701 6682
Vastaava ohjaaja: Jaana Urama-Kienokoski, puh. 044 701 8822

Asuntola Orvokki

Asuntola orvokki tarjoaa 13 kehitysvammaiselle ympärivuorokautista autettua asumista kodinomaisessa yksikössä Maantiekadun varrella, lähellä vesitornia. Jokaisella asukkaalla on oma huone. Asukkaiden tukena on vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja ja 10 lähihoitajaa. Siisteydestä huolehtii laitoshuoltaja. Omalääkäri käy asuntolassa kahden viikon välein.

Osa asukkaista osallistuu kehitysvammaisille tarkoitettuun työtoimintaan. Asuntolassa pyritään järjestämään kodinomaista asumista sekä retkiä ja matkoja. Asukkaat lenkkeilevät ja ulkoilevat hoitajan kanssa päivittäin. Orvokin asukkaat käyvät viikoittain mm. seurakunnan kerhoissa, vesijumpassa sekä tanssiklubilla.

Orvokissa asukkaat tarvitsevat hoitoa ympärivuorokautisesti. He saavat päivän ateriat ja pääsevät mukaan keittiötöihin. Asuntolassa toimii omahoitajatiimit, jotka vastaavat oman tiimin asukkaiden vaate- yms ostoista ja tarpeista.

”Kaikki eivät ole samanlaisia, ei toistensa kopioita. Onneksi, sillä se on raikkautta, että kaikki ovat erilaisia, vaikkakin samanarvoisia.”

Osoite: Veturitallinkatu 2 A, 28120 Pori
Henkilökunta puh: 044 701 6669
Vastaava ohjaaja: Minna Kunnas puh. 044 701 3673

Asuntola Angervo

Angervon asuntola on 14-paikkainen rivitalotyyppinen autettu asuntola, joka sijaitsee Veturitallinkadulla lähellä pääterveysasemaa. Asuntola tarjoaa pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa ikääntyville ja runsaasti perushoitoa tarvitseville vaikeasti- tai monivammaisille. Asukkailla on yksilöllisesti sisustetut asukashuoneet, joiden lähettyvillä on yhteinen ruokailu- ja oleskelutila. Muita yhteisiä tiloja ovat mm. sauna sekä iso ja turvallinen takapiha. Asukashuoneiden koot vaihtelevat 21–27 m²:n välillä.

Asukkaiden arkipäiviin kuuluu päivärutiinien lisäksi työ- ja päivätoimintaa asuntolan ulkopuolella sekä viriketoimintaa asuntolassa. Lisäksi on yksilöfysioterapiaa, ulkoilua, kaupassa ja kahvilla käyntiä, matkoja ja retkiä, erilaisia juhlia, kuten asukkaiden merkkipäiviä sekä eri vuodenaikojen juhlia, parturi ja jalkahoidot sekä hartaushetket. Henkilökuntaan kuuluu vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja sekä 15 lähihoitajaa.

Osoite: Veturitallinkatu 2 B, 28120 PORI
Puhelin: 044 701 8823 (hoitajat ympäri vuorokauden)
Palveluasumisohjaaja Sanna Renfors: 044 701 8090

Asumisyksikkö Poiju

Asumisyksikkö Poiju tarjoaa ympärivuorokautista vakituista sekä tilapäistä asumista ja hoitoa kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Vakituiseen asumiseen tarkoitettuja asukaspaikkoja on 14 ja tilapäisasumispaikkoja on 2. Lisäksi Poijussa on tarjolla hätäsijoitusta..

Asumisyksikkö Poijun toimintaperiaatteena on turvata asiakkailleen hyvä ja asiakkaan omannäköinen elämä. Asiakkaiden kanssa esim. harjoitellaan asumistaitoja ja järjestetään erilaista viriketoimintaa. Toiminnassamme tärkeitä arvoja ovat asiakaslähtöisyys, henkilökunnan ammattitaito sekä asukkaiden hyvinvointi ja perheiden tukeminen 

Osoite: Veturitallinkatu 2 E, 28120 Pori
Hoitajat, puh. 044 701 8242
Vastaava ohjaaja Minna Viinamäki, puh. 044 701 6433
 

Tyrni

Tyrni on 16-paikkainen kehitysvammaisten autettu asuntola, joka jakautuu asukkaiden hoidollisuuden sekä tarpeiden mukaan soluihin: Majakka, Aallokko ja Ankkuri. Suurin osa asukkaista käy 1-5 päivänä viikossa työtoiminnassa tai koulussa ja osalla on harrastuksia talon ulkopuolella iltaisin.

Tyrnin henkilökuntaan kuuluu yksi sairaanhoitaja, 3 ohjaajaa ja 19 lähihoitajaa. Henkilökunta työskentelee kolmessa vuorossa.

Tyrnin toiminta-ajatuksena on tarjota turvallisuutta ja omatoimisuutta tukeva koti kehitysvammaisille asukkaille. Tarjoamme yksilöllistä ja jokaisen erityistarpeita huomioon ottavaa hoitoa. Kannustamme asukkaita itsensä ilmaisemiseen ja tunteiden näyttämiseen sekä huomioimme, että rajat luovat rakkautta. Tyrnissä on paljon erityisosaamista autisminkirjon sekä haastavasti käyttäytyvien asukkaiden hoidosta.

Osoite: Veturitallinkatu 2E, 28120 Pori
Vastaava ohjaaja: Rita Pörsti puh. 044 701 9675
Henkilökunta: 044 701 6654

Wassan asuntola

Wassan asuntola sijaitsee Merikarvian keskustassa, jossa järjestetään vakituista, turvallista, ohjattua/tuettua asumista kehitysvammaisille tai muuta erityistä tukea elämässään tarvitseville vammaispalveluiden asiakkaille. Wassan asuntola on kuusipaikkainen, sekä tällä hetkellä tukea saa myös neljä ns. satelliittia, jotka asuvat viereisissä rivitaloissa lähellä asuntolaa.

Asukkaita tuetaan huolehtimaan omista arjen asioistaan ja tekemään omaan elämäänsä liittyviä päätöksiä itse. Asukkaat saavat ohjausta, apua ja tukea arjessaan.

Henkilökunta on paikalla ma -su klo 7 – 21. Henkilökunta on sama kuin Merikarvian työkeskuksessa eli vastaava ohjaaja ja 7 lähihoitajaa.

Osoite: Oloneuvoksentie 4 B, 2990 Merikarvia
Vastaava ohjaaja: Mira Salonen 044 701 2662
Wassan asuntolan henkilökunta: 044 701 4122

Asumisyksikkö Olga

Olga tarjoaa kehitysvammaisten autettua asumista Ulvilassa. Olga on 12-paikkainen ikääntyneiden asukkaiden koti, jossa tavoitteena on elää hyvää arkea. Asukkaat voivat osallistua kodin askareisiin toimintakykynsä ja voimavarojensa mukaan.

Lähihoitajat työskentelevät Olgassa kolmessa vuorossa. Vastaava ohjaaja, ohjaaja ja sairaanhoitaja työskentelevät sekä Olgassa että Orvokissa. Omalääkäri käy Olgassa säännöllisesti. Laitoshuoltaja huolehtii tilojen siisteydestä.

Osoite: Ruispellontie 3.B, 28450 Vanha-Ulvila
Henkilökunta: puh. 044 701 0923
Vastaava ohjaaja: Minna Kunnas 044 701 3673

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@sata.fi