Kehitysvammaisten asumisyksiköt

Asumisyksiköitä ovat:

Aurora

Aurora on rivitalo Ruosniemessä, jossa järjestetään tuettua asumista kehitysvammaisille tai erityistä tukea elämässään tarvitseville vammaispalveluiden asiakkaille.

Jokaisella asukkaalla on oma koti. Aurorassa on viisi yksiötä ja kaksi kaksioita. Asukkaiden käytössä on Auroran yhteistila, pyykkitupa sekä sauna. Asukkaat huolehtivat omista arjen asioistaan ja tekevät omaan elämäänsä liittyvät päätökset itse. Työntekijät tukevat ja ohjaavat asukkaita arjen asioissa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Ohjaajat käyttävät työssään dialogista vuorovaikutusta.

Aurorassa on valmennusasunto, jossa asukas harjoittelee sovitun valmennusjakson aikana itsenäisen elämisen taitoja. Valmennusjakson pituus sovitaan yksilöllisesti, mutta pääsääntöisesti valmennus kestää 3-6 kuukautta.

Aurorassa on ohjaaja paikalla aamusta iltaan. Yövalvontaa ei ole. Työvuorossa olevan ohjaajan tavoitatte puhelimitse. Muina aikoina ohjaajan puhelin on suljettuna.

Osoite: Kirjosiivenkatu 2 B, 28220 Pori

Sähköposti: aurora@pori.fi

Ohjaajat: Ülle Ausmaa puh. 044 701 9983,
Piia Vuorenoja puh. 044 701 9985,
Marja Syrjälä puh. 044 701 8118
Vastaava ohjaaja: Laura Ketola puh. 044 701 6433

Tynkäkujan asuntola

Tynkäkujan asuntola on 24-paikkainen ohjattu kehitysvammaisten asuntola. Asuntola sijaitsee Toejoella, lähellä Toejoen ala-astetta. Henkilökuntaa on kahdeksan ja työskentelemme kolmessa vuorossa.
Tynkäkujan toiminta-ajatuksena on antaa mahdollisuus itsenäiseen ja omatoimiseen elämään. Tuemme asukkaiden yksilöllisiä tarpeita niin asumiseen kuin vapa-aikaankin liittyvissä asioissa.

Päivittäisiin toimintoihimme kuuluu mm. ruuan valmistamista, kaupassa käyntejä, asioimista eri virastoissa, siivousta, puutarhatöitä ja muita arjen rutiineita. Olemme mahdollistaneet myös erilaisia pienryhmätoimintoja.
Vapaa-ajan toimintamme on monipuolista: leireistä risteilyihin ja kaikkea siltä väliltä.

Osoite: Kennokuja 3-4, 28200 Pori
Henkilökunta puh: 02 621 6680
Vastaava ohjaaja: Pörsti Rita puh. 044 701 9675

Asuntola Apollo

Apollon toiminta alkoi keväällä 2005 uusissa, tarkoitustaan varten rakennetuissa tiloissa. 22-paikkainen kehitysvammaisten autettu asuntoja sijaitsee Ruosniemessä. Ammattitaitoista henkilökuntaa asuntolassa on 13, jotka ovat asukkaiden tukena 24H/vrk.

Apollo tarjoaa asukkailleen heidän jokapäiväisessä elämässään tarvitsemansa palvelut kuten ateriat, saunan, vaatehuollon jne. Suurin osa asukkaista käy työtoiminnassa ja kaikki asukkaat osallistuvat kykyjensä mukaisesti kodin päivittäisiin askareisiin. Virike ja vapaa-ajan toiminta tapahtuu yksilöllisesti tai ryhmissä niin asuntolassa kuin sen ulkopuolella mm. ulkoilun, kerhojen ja juhlien muodossa.

Jokaisen asukkaan hoitoa ja ohjausta suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Jokaisella asukkaalla on oma huone, jossa on oma wc ja suihku sekä yhteiset tilat oleskeluun ja ruokailuun. Tilamme ovat viihtyisät ja kodikkaat.

"Asuntola Apollo on koti aikuisille kehitysvammaisille"

Osoite: Kirjosiivenkatu 2, 28220 Pori
Henkilökunta puh: 044 701 6610
Sähköposti: apollo.asuntola(@)pori.fi
Vastaava ohjaaja: Urama-Kienokoski Jaana puh. 044 701 8822

Asuntola Kirjosiipi

Kirjosiiven asuntola on 14-paikkainen kehitysvammaisten autettu asuntola. Kirjosiipi sijaitsee Ruosniemessä, rauhallisella asuinalueella, josta on hyvät kulkuyhteydet keskustaan. Meillä on asuinrakennuksen lisäksi viihtyisä piha-alue, jossa vietämme yhteistä aikaa. Kirjosiivessä on kahdeksan kolmessa vuorossa työskentelevää henkilöä.

Kirjosiiven toiminta-ajatuksena on antaa asukkaille turvallista ja virikkeellistä sekä erilaisia mahdollisuuksia tarjoava koti, joka antaa asukkaalle hänen tarpeidensa mukaista ja mielekästä toimintaa hänen omien kykyjensä mukaan.

Osoite: Kirjosiivenkatu 1, 28220 Pori
Henkilökunta puh: 044 701 6682
Sähköposti: kirjosiipi.asuntola(@)pori.fi
Vastaava ohjaaja: Urama-Kienokoski Jaana, puh. 044 701 8822

Asuntola Orvokki

Asuntola orvokki tarjoaa 14 kehitysvammaiselle ympärivuorokautista autettua asumista kodinomaisessa yksikössä Maantiekadun varrella, lähellä vesitornia. Jokaisella asukkaalla on oma huone. Asukkaiden tukena on vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja ja 10 lähihoitajaa. Siisteydestä huolehtii laitoshuoltaja. Omalääkäri käy asuntolassa kahden viikon välein.

Osa asukkaista osallistuu kehitysvammaisille tarkoitettuun työtoimintaan. Asuntolassa pyritään järjestämään kodinomaista asumista sekä retkiä ja matkoja. Asukkaat lenkkeilevät ja ulkoilevat hoitajan kanssa päivittäin. Orvokin asukkaat käyvät viikoittain mm seurankunnan kerhoissa, vesijumpassa sekä tanssiklubilla.

Orvokissa asukkaat tarvitsevat hoitoa ympärivuorokautisesti. He saavat päivän ateriat ja pääsevät mukaan keittiötöihin. Asuntolassa toimii omahoitajatiimit, jotka vastaavat oman tiimin asukkaiden vaate- yms ostoista ja tarpeista.

"Kaikki eivät ole samanlaisia, ei toistensa kopioita. Onneksi, sillä se on raikkautta, että kaikki ovat erilaisia, vaikkakin samanarvoisia."

Osoite: Veturitallinkatu 2 A, 28120 Pori
Henkilökunta puh: 044 701 6669
Vastaava ohjaaja: Kunnas Minna puh. 044 701 3673

Asuntola Angervo

Angervon asuntola on 14-paikkainen rivitalotyyppinen autettu asuntola, joka sijaitsee Veturitallinkadulla lähellä pääterveysasemaa. Asuntola tarjoaa pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa ikääntyville ja runsaasti perushoitoa tarvitseville vaikeasti tai monivammaisille. Asukkailla on yksilöllisesti sisustetut asukashuoneet, joiden lähettyvillä on yhteinen ruokailu- ja oleskelutila. Muita yhteisiä tiloja ovat mm. sauna sekä iso ja turvallinen takapiha. Asukashuoneiden koot vaihtelevat 21–27 m²:n välillä.

Asukkaiden arkipäiviin kuuluu päivärutiinien lisäksi työ- ja päivätoimintaa asuntolan ulkopuolella sekä viriketoimintaa asuntolassa. Lisäksi on yksilöfysioterapiaa, ulkoilua, kaupassa ja kahvilla käyntiä, matkoja ja retkiä, erilaisia juhlia, kuten asukkaiden merkkipäiviä sekä eri vuodenaikojen juhlia, parturi ja jalkahoidot sekä hartaushetket. Henkilökuntaan kuuluu vastaava ohjaaja, sairaanhoitaja sekä 15 lähihoitajaa.

Osoite: Veturitallinkatu 2 B, 28120 PORI
Puhelin: 044 701 8823 (hoitajat ympäri vuorokauden)
Vastaava ohjaaja: Kunnas Minna puh. 044 701 3673
Asuntolan yhteinen sähköposti: angervo.asuntola@pori.fi

Kotiranta1

Kotiranta1 sijaitsee Lavian keskustassa, terveyskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Yksikössä järjestetään vakituista, turvallista, ohjattua/tuettua asumista kehitysvammaisille tai muuta erityistä tukea elämässään tarvitseville vammaispalveluiden asiakkaille. Kotiranta1:ä on kuusi asukaspaikkaa, joista yksi on kahden hengen huone. Asukkaita tuetaan huolehtimaan omista arjen asioistaan ja tekemään omaan elämäänsä liittyviä päätöksiä itse. Asukkaat saavat ohjausta, apua ja tukea arjessaan.

Henkilökunta on paikalla klo 7-21. Öisin asukkailla on käytössä turvapuhelinrannekkeet, joilla he voivat hälyttää tarvittaessa apua paikalle.

Henkilökuntana toimii 1 ohjaaja ja kaksi lähihoitajaa.

Osoite: Kuntotie 2 38600 Lavia
Palveluasumisohjaaja: Sanna Renfors puh: 044 701 8090
Henkilökunnan puhelinnumero: 044 701 8576
Asukkaiden puhelinnumero: 044 701 0500

Tilapäisyksikkö Poiju

Poiju on 12-paikkainen tilapäisyksikkö, joka sijaitsee Veturitallinkadulla.

Tilapäisyksikkö Poiju tarjoaa tilapäistä hoitoa ja asumista kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Asiakkaina on lapsia, nuoria ja aikuisia. Pääosa asiakkaista on Poijussa jaksolla, jotta omaishoitajat saavat pidettyä omaishoidon vapaat, noin 3vrk/kk. Lisäksi Poijussa tarjotaan muuta lyhyt- ja pidempi aikaista hoitoa.

Henkilökuntaan kuuluu ohjaaja ja 13 lähihoitajaa, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä kodin kanssa sekä tarpeen mukaan päiväkodin, koulun ja päivätoiminnan kanssa. Poijussa henkilökunta työskentelee kolmessa vuorossa. Henkilökunnan jakautuminen on työvuoroissa vaihtelevaa, sillä vuorojen henkilökuntamäärät suunnitellaan ja toteutetaan asiakasmäärien mukaan. Tilapäisyksikkö Poijun toiminnan tärkeimmät arvot ovat asiakaslähtöisyys, ammattitaito ja perheiden tukeminen.

Osoite: Veturitallinkatu 2 E, 28120 Pori
Henkilökunta puh.: 044 701 8242
Ohjaaja: Aleksi Puurila puh. 044 701 9984
Vastaava ohjaaja: Laura Ketola puh. 044 701 6433

Tyrni

Tyrni on 20-paikkainen kehitysvammaisten autettu asuntola, joka jakautuu asukkaiden hoidollisuuden sekä tarpeiden mukaan soluihin: Majakka, Aallokko, Ankkuri ja Lokki. Suurin osa asukkaista käy 1-5 päivänä viikossa työtoiminnassa tai koulussa ja osalla on harrastuksia talon ulkopuolella iltaisin.

Tyrnin henkilökuntaan kuuluu yksi sairaanhoitaja, 4 ohjaajaa ja 20 lähihoitajaa. Henkilökunta työskentelee kolmessa vuorossa. Vastaavana ohjaajana Tyrnissä toimii Rita Pörsti, joka on yhteinen Tynkäkujan asuntolan kanssa.

Tyrnin toiminta-ajatuksena on tarjota turvallisuutta ja omatoimisuutta tukeva koti kehitysvammaisille asukkaille. Tarjoamme yksilöllistä ja jokaisen erityistarpeita huomioon ottavaa hoitoa. Kannustamme asukkaita itsensä ilmaisemiseen ja tunteiden näyttämiseen sekä huomioimme, että rajat luovat rakkautta. Tyrnissä on paljon erityisosaamista autisminkirjon sekä haastavasti käyttäytyvien asukkaiden hoidosta.

Osoite: Veturitallinkatu 2E, 28120 Pori
Vastaava ohjaaja: Pörsti Rita puh. 044 701 9675
Henkilökunta: 044 701 6654

Wassan asuntola

Wassan asuntola sijaitsee Merikarvian keskustassa, jossa järjestetään vakituista, turvallista, ohjattua/tuettua asumista kehitysvammaisille tai muuta erityistä tukea elämässään tarvitseville vammaispalveluiden asiakkaille. Wassan asuntola on kuusipaikkainen, sekä tällä hetkellä tukea saa myös neljä ns. satelliittia, jotka asuvat viereisissä rivitaloissa lähellä asuntolaa.

Asukkaita tuetaan huolehtimaan omista arjen asioistaan ja tekemään omaan elämäänsä liittyviä päätöksiä itse. Asukkaat saavat ohjausta, apua ja tukea arjessaan.

Henkilökunta on paikalla arkisin klo 7-21 ja viikonloppuisin 8-18. Henkilökuntana toimii sama kuin Merikarvian työkeskuksessa eli 1 ohjaaja ja 3 lähihoitajaa.

Vastaava ohjaaja: Sanna Renfors 044 701 8090
Ohjaaja: Mira Salonen 044 701 4532
Wassan asuntolan henkilökunta: 044 701 4122
Yhteinen sähköposti: tyke.merikarvia@pori.fi

Asumisyksikkö Olga

Olga tarjoaa kehitysvammaisten autettua asumista Ulvilassa. Olga on 12-paikkainen ikääntyneiden asukkaiden koti, jossa tavoitteena on elää hyvää arkea. Asukkaat voivat osallistua kodin askareisiin toimintakykynsä ja voimavarojensa mukaan.

Lähihoitajat työskentelevät Olgassa kolmessa vuorossa. Vastaava ohjaaja, ohjaaja ja sairaanhoitaja työskentelevät sekä Olgassa että Orvokissa. Omalääkäri käy Olgassa säännöllisesti. Laitoshuoltaja huolehtii tilojen siisteydestä.

Osoite: Ruispellontie 3.B, 28450 Vanha-Ulvila
Henkilökunta: puh. 044 701 0923
Vastaava ohjaaja: Minna Kunnas 044 701 3673