Kotona asumista tukevat palvelut

Kotiin tarjottavien palvelujen tarkoituksena on asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan säilyttäminen niin, että kotona asuminen on mahdollista.

PERHEHOITO

Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä yksityisessä kodissa, joko perhehoitajan tai hoidettavan kotona. Perhehoito toteutetaan sekä lyhytaikaisena, että pitkäaikaisena hoitona.

Perhehoitoa haetaan vammaispalveluista vammaispalveluhakemuksella tai tarve voi tulla esille palvelu- ja kuntoutussuunnitelman tai omaishoidon myöntämisen yhteydessä. Perhehoitoa toteutetaan kunnan omana toimintana, sekä yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden kanssa.

Tiedustelut

Sosiaaliohjaaja 044 701 8906