Ohjeita kuljetuspalvelun käyttäjälle

Yleisiä ohjeita matkakortin käyttäjälle:

Kuljetuspalvelukortti on henkilökohtainen ja sen tulee olla matkaa tehdessä mukana. Kuljetuspalvelukortti tulee esittää kuljettajalle heti autoon mennessä. Kuljettajan velvollisuus on varmistaa, että asiakas on kortin omistaja.

Matkan omavastuuosuus maksetaan kuljettajalle. Omavastuuosuus noudattaa julkisen joukkoliikenteen taksoja. Sotainvalideilta ja -veteraaneilta ei peritä omavastuuosuutta.

Kuljetuspalvelumatka on yksi yhdensuuntainen matka lähtöosoitteesta määränpäähän. Matka voi sisältää yhden lyhytaikaisen enintään 15 minuuttia kestävän asiointipysähdyksen.

Kuljetuspalvelukortti sisältää päätöksen mukaisen määrän yhdensuuntaisia matkoja. Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää myönnetyt matkat neljän kuukauden kuluessa haluamanaan aikana. Matkustusoikeuden käyttäminen voi myös olla kuukausikohtainen. Korttiin on merkitty sen voimassaoloaika. Mikäli kuljetuspalvelupäätös on määräaikainen, jatkopäätöstä on haettava hyvissä ajoin ennen päätöksen umpeutumista.

Vakiotaksiin eli tutun taksinkuljettajan käyttöön on oikeus yksin matkustavalla alle 16-vuotiaalla lapsella tai vaikeasti sairaalla lapsella. Lisäksi oikeus vakiotaksiin voidaan myöntää yksilöllisen harkinnan perusteella. Siihen vaikuttaa terveydentila ja avun tarve kuljetuksen aikana. Vakiotaksioikeutta (tuttutaksi) haettaessa on oltava ensin yhteydessä vammaispalvelutoimiston viranhaltijaan p. 044 701 6681 tai 044 701 7053. Tutustu myös vakiotaksi- tai yksinmatkustusoikeuden hakemukseen.

Näin tilaat taksin käyttäessäsi matkakorttia:

Kun tilaatte taksin/invataksin, ilmoittakaa, että käytätte matkakorttia. Ilmoittakaa myös muut kuljettajan tarvitsemat tiedot esim. apuvälineet, saattaja.

Kuljetuspalveluasiakkaat tilaavat kuljetuspalvelun itse kyydinvälityskeskukselta
•    soittamalla 02 260 2540
•    tekstiviestillä 040 533 6483
•    sähköpostilla tilaukset@taxidata.fi

Tilaamisesta ei peritä lisämaksua asiakkaalta.

Mikäli asiakkaalla on vakiotaksioikeus, asiakas tilaa taksin suoraan liikennöitsijältä. Tilatessa vakiotaksia on kuljettajalta varmistettava, että hän kuuluu Porin Perusturvan sopimusliikennöitsijöihin.

Kuljetuspalvelunkäyttäjä on oikeutettu saattajaan. Saattajan mukanaolosta ei veloiteta maksua.

Samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset voivat matkustaa kuljetuspalveluasiakkaan mukana ilmaiseksi.

Asiakkaan esittämä yksilöllinen matkustustarve otetaan huomioon kuljetuspalvelupäätöstä tehtäessä. Mikäli asiakkaalla on muualle kuin lähikuntiin suuntautuvia säännöllisiä ja tavanomaiseen elämään kuuluvia matkustustarpeita, asiakkaan tulee perustella hakemuksessaan kyseinen poikkeava matkustustarve.

Kuljetuspalvelukortin käyttö:

Kuljetuspalvelukorttia saa käyttää:

•    Vapaa-ajan matkoihin ja asiointiin (matkat on tarkoitettu siirtymiseen paikkoihin, joissa asiakas asioi, osallistuu harrastuksiin tai muuhun sosiaaliseen toimintaan)
•    Kuljetuspalvelua myönnetään välttämättömiin työ- ja opiskelumatkoihin kodin ja työ-tai opiskelupaikan välille enintään kaksi yhdensuuntaista matkaa työ-/opiskelupäivää kohden. Näitä matkoja on haettava erikseen.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi käyttää asuinkunnan ja lähikunnan alueella seuraavasti:

•    Porin lähikunnat: Kankaanpää, Kokemäki, Eurajoki, Merikarvia, Pomarkku, Sastamala, Ulvila, Nakkila
•    Merikarvian lähikunnat: Isojoki, Kristiinankaupunki, Pori, Pomarkku, Siikainen
•    Ulvilan lähikunnat: Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Pori, Sastamala

Muiden kuntien alueella matkustamisen asiakas maksaa itse, ellei asiakkaalla ole niistä päätöstä.

Mikäli asiakkaalla on muita yksilölliseen harkintaan perustuvia matkoja, sisältyvät ne aiemmin myönnettyihin 18 yhdensuuntaiseen matkaan. Näitä matkoja on haettava erikseen vammaispalveluista.

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevia kuljetuspalveluja myönnetään kymmenen (10) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa pääsääntöisesti asuinkunnan alueella. Asiakas voi myönnetyistä matkoista käyttää kaksi yhdensuuntaista matkaa / kk asuinkuntansa lähikuntiin.

Kuljetuspalvelukorttia ei saa käyttää terveydenhuoltomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin. Näitä matkoja ovat esim. lääkäri-, hammaslääkäri, laboratorio- ja terapiakäynnit, apuvälineiden sovituskäynnit tai lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit.

Säilyttäkää kuitit, jotta voitte seurata ajettujen matkojen määrää.

Kortin katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi.
 

Yhteystietoja:

Kuljetuspalvelukorttiin liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä kuljetuspalvelua hoitavaan sosiaaliohjaajaan
•    sosiaaliohjaajat: puh. 044 701 6681 tai puh. 044 701 7053
•    vammaispalvelutoimisto: puh. 044 701 6192