Vammaisen kotiin tarjottavat palvelut

Vammaisille tarjotaan avotyö- ja päivätoimintaa. Heillä sekä heidän perheillä on mahdollisuus sosiaalityöntekijän, psykologin ja lääkärin vastaanottoon.

Vammaisille järjestetään sekä vakituista että tilapäistä perhehoitoa. Lisäksi tarjolla on perheavustajatoimintaa, musiikkikerho, nuorisoklubitoiminta ostopalveluna ja lasten ja nuorten iltapäiväkerho 10+.

Vammaisten erityishuolto kuuluu kuntayhtymälle ja sosiaalilautakunnille. Laitoshoito sekä erityispalvelut ostetaan tarvittaessa Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta, jonka keskuspaikkana on Antinkartanon kuntoutuskeskus. Palveluihin tarvitaan maksusitoumus.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta on avohuollon tukitoimi, joka voidaan myöntää määrärahasidonnaisten palveluiden määrärahojen puitteissa tavoitteellisena toimintana.

Tukihenkilötoiminta on kohdennettu vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea yhteiskuntaan osallistumisessa, sekä sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä vaikeassa elämäntilanteessa, yksinäisyyden, itsenäistymisen ja kehityksen tueksi tai muun syyn takia.

Tiedustelut

Sosiaaliohjaaja

Puh. 044 701 8906