Päiväaikainen toiminta

Monituote

Työtä, toimintaa ja osallistavaa taidetta.

Monituotteen työ- ja päivätoiminta tukee kehitystä, osallisuutta ja luo sosiaalista vuorovaikutusta ja -hyvinvointia. Tavoitteena on parantaa itsetuntoa luoda onnistumisen elämyksiä sekä kehittää kädentaitoja. Työ- ja toimintaryhmät, osallisuusteatteri ja esim. bändiklinikka ovat vahvoja osallisuuden muotoja joka mahdollistaa luomisen ilon ja olemisen itse mukana päättämässä lopputuloksesta.

Osoite: Satakunnankatu 33, Pori
Tiedustelut: vastaava ohjaaja Nyström Tapio, puh. 044 701 6177, tapio.nystrom@porinperusturva.fi

Ojantien toimintakeskus

Toimintakeskus tarjoaa laadukasta ja yksilöllistä päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille.

Toimintamme on vahvasti kulttuuripainotteista sisältäen mm. musiikkia, bänditoimintaa, animaation tekoa, kuvataidetta ja monipuolisia kädentaitoja. Kulttuuripainotteinen toiminta tarjoaa mahdollisuuden itseilmaisuun sekä osallisuuteen. Opettelemme myös arjentaitoja, joihin kuuluvat esimerkiksi päivittäiset askareet sekä sosiaaliset taidot.

Palveluihimme kuuluu myös viriketoimintaa, jossa meillä on mahdollisuus huomioida tukea tarvitsevat asiakkaat yksilöllisemmin.

Osoite: Ojantie 16, Pori
Puhelinnumero: 02 635 0178
Tiedustelut: vastaava ohjaaja Päivi Lehtisaari, puh. 044 701 4125, paivi.lehtisaari@porinperusturva.fi

Päivätoimintakeskus Misteli

Mistelissä järjestetään monipuolista päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Toiminnassa lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja henkilökohtaisen osallisuuden kokemus. Ryhmätilojen lisäksi Mistelissä on mm. aistihuone, opetuskeittiö ja liikuntatila sekä neurosonic-tuoli. Tavoitteena on aikuisuutta tukeva, toimintakykyä ylläpitävä sekä edistävä toiminta ja erilaisten elämysten tarjoaminen. Yksikkömme tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä mm. liikunta-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa.

Osoite: Veturitallinkatu 4, Pori
Tiedustelut: vastaava ohjaaja Tapio Nyström, puh. 044 701 6177, tapio.nyström@porinperusturva.fi

Kymppi+ kerho

Ulvilan työhönvalmennuskeskus

Työhönvalmennuskeskus tarjoaa työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville asiakkaille tarpeen mukaan. Osa asiakkaistamme työskentelee työhönvalmennuskeskuksen ulkopuolella avotyössä työvalmentajan avulla. Yksikössämme on viisi toimintaryhmää: kutomo, kädentaidot, luova toiminta, monitoimiryhmä sekä keittiötyöt. Toiminnan tarkoituksena on fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn, itsetunnon sekä omatoimisuuden ylläpitäminen ja lisääminen. Tärkeänä osana toimintaamme on aikuiskasvatus sekä sosiaalisten taitojen kartuttaminen.

Osoite: Peltotie 35, 28400 Ulvila
Tiedustelut: vastaava ohjaaja Peltonen Leena, puh. 044 701 6270, leena.peltonen@porinperusturva.fi

Merikarvian työkeskus

Merikarvian työkeskus järjestää kehitysvammaisille ja muille vajaatyökuntoisille työ- ja viriketoimintaa. Työkeskuksessa tehdään alihankintatöinä erilaisia kokoonpano- ja pakkaustöitä. Päivittäin harjoittelemme ja ylläpidämme fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Leivomme, askartelemme, lenkkeilemme, käymme uimassa ja kuntosalilla sekä teemme opinto -ja virkistysmatkoja. Henkilökuntana toimii sama kuin Wassan asuntolassa eli 1 ohjaaja ja 3 lähihoitajaa.

Käyntiosoite: Yrittäjäntie 3, Merikarvia
Vastaava ohjaaja: Sanna Renfors, puh. 044 701 8090, sanna.renfors@porinperusturva.fi
Ohjaaja: Mira Salonen, puh. 044 701 4532, mira.salonen@porinperusturva.fi

Yhteinen sähköposti: tyke.merikarvia@porinperusturva.fi

Avotyötoiminta

Avotyötoiminta on työpaikalle ”mittatilauksena” järjestettyä päiväaikaista toimintaa. Toiminta vastaa vammaispalvelun asiakkaan suorituskykyä ja työnantajan tarjoamia työtehtäviä. Avotyö ei ole työsuhteista palkkatyötä vaan kuntoutustavoitteista asiakassuhteeseen perustuvaa päiväaikaista toimintaa.

Avotyöntekijä saa: työosuusrahan 12€/päivä, avotyöpaikan ja räätälöidyt työtehtävät, sisältöä arkeen, työvalmentajan palvelut, tuen ja ohjauksen työtehtäviin, matkat avotyöpaikalle, vakuutuksen työmatkoille ja työpäivän ajaksi.

Tuettu työ

Tuettu työllistyminen on vammaisten henkilöiden työllistämisen menetelmä, jonka mukaisesti ensin etsitään työvalmentajan tukemana soveltuva vastaanottava työpaikka ja sen jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan työllistymisen kannalta tarpeelliset ohjaukselliset ja taloudelliset tukitoimet.

Tuetun työllistymisen menetelmä on tietoinen vastakohta tai vaihtoehto perinteiselle kuntoutusmallille, jossa kuntoutuja ensin koulutetaan ja valmennetaan mahdollisimman päteväksi työnhakijaksi ja vasta sitten tarvittaessa tuetaan hänen työllistymistään. Tuetussa työssä vammainen henkilö on työsuhteessa työnantajaan. Työssä ollessa työnantajalla sekä työntekijällä on mahdollisuus työvalmentajan tukeen.

Työvalmentaja

Työvalmentaja on valmentaja, joka tukee asiakkaiden/valmentautujien työkykyä työ- tai avotyötoiminnan työpaikalla.

Aittamäki Auli puh. 044 701 6275, auli.aittamaki@porinperusturva.fi
Nurmikko Emilia puh. 044 701 6279, emilia.nurmikkko@porinperusturva.fi