Päiväaikainen toiminta

Monituote

Työtä, toimintaa ja osallistavaa taidetta.

Monituotteen työ- ja päivätoiminta tukee kehitystä, osallisuutta ja luo sosiaalista vuorovaikutusta ja -hyvinvointia. Tavoitteena on parantaa itsetuntoa luoda onnistumisen elämyksiä sekä kehittää kädentaitoja. Työ- ja toimintaryhmät, osallisuusteatteri ja esim. bändiklinikka ovat vahvoja osallisuuden muotoja joka mahdollistaa luomisen ilon ja olemisen itse mukana päättämässä lopputuloksesta.

Osoite: Satakunnankatu 33, Pori
Tiedustelut: vastaava ohjaaja Nyström Tapio, puh. 044 701 6177, tapio.nystrom@porinperusturva.fi

Ojantien toimintakeskus

Toimintakeskus tarjoaa laadukasta ja yksilöllistä päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille.

Toimintamme on vahvasti kulttuuripainotteista sisältäen mm. musiikkia, bänditoimintaa, animaation tekoa, kuvataidetta ja monipuolisia kädentaitoja. Kulttuuripainotteinen toiminta tarjoaa mahdollisuuden itseilmaisuun sekä osallisuuteen. Opettelemme myös arjentaitoja, joihin kuuluvat esimerkiksi päivittäiset askareet sekä sosiaaliset taidot.

Palveluihimme kuuluu myös viriketoimintaa, jossa meillä on mahdollisuus huomioida tukea tarvitsevat asiakkaat yksilöllisemmin.

Osoite: Ojantie 16, Pori
Puhelinnumero: 02 635 0178
Tiedustelut: vastaava ohjaaja Päivi Lehtisaari, puh. 044 701 4125, paivi.lehtisaari@porinperusturva.fi

Päivätoimintakeskus Misteli

Mistelissä järjestetään monipuolista päivätoimintaa aikuisille kehitysvammaisille henkilöille. Toiminnassa lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja henkilökohtaisen osallisuuden kokemus. Ryhmätilojen lisäksi Mistelissä on mm. aistihuone, opetuskeittiö ja liikuntatila sekä neurosonic-tuoli. Tavoitteena on aikuisuutta tukeva, toimintakykyä ylläpitävä sekä edistävä toiminta ja erilaisten elämysten tarjoaminen. Yksikkömme tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä mm. liikunta-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa.

Osoite: Veturitallinkatu 4, Pori
Tiedustelut: vastaava ohjaaja Tapio Nyström, puh. 044 701 6177, tapio.nystrom@porinperusturva.fi

Kymppi+ kerho

Ulvilan työhönvalmennuskeskus

Työhönvalmennuskeskus tarjoaa työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville asiakkaille tarpeen mukaan. Osa asiakkaistamme työskentelee työhönvalmennuskeskuksen ulkopuolella avotyössä työvalmentajan avulla. Yksikössämme on viisi toimintaryhmää: kutomo, kädentaidot, luova toiminta, monitoimiryhmä sekä keittiötyöt. Toiminnan tarkoituksena on fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn, itsetunnon sekä omatoimisuuden ylläpitäminen ja lisääminen. Tärkeänä osana toimintaamme on aikuiskasvatus sekä sosiaalisten taitojen kartuttaminen.

Osoite: Peltotie 35, 28400 Ulvila
Tiedustelut: vastaava ohjaaja Peltonen Leena, puh. 044 701 6270, leena.peltonen@porinperusturva.fi

Merikarvian työkeskus

Merikarvian työkeskus järjestää kehitysvammaisille ja muille vajaatyökuntoisille työ- ja viriketoimintaa. Työkeskuksessa tehdään alihankintatöinä erilaisia kokoonpano- ja pakkaustöitä. Päivittäin harjoittelemme ja ylläpidämme fyysisistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Leivomme, askartelemme, lenkkeilemme, käymme uimassa ja kuntosalilla sekä teemme opinto -ja virkistysmatkoja. Henkilökuntana toimii sama kuin Wassan asuntolassa eli vastaava ohjaaja ja 7 lähihoitajaa.

Käyntiosoite: Oloneuvoksentie 4 A, Merikarvia
Vastaava ohjaaja: Mira Salonen, puh. 044 701 2662, mira.salonen@porinperusturva.fi
Henkilökunta: puh. 044 701 4532

Yhteinen sähköposti: tyke.merikarvia@porinperusturva.fi

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus on yrityksissä ”mittatilauksena” järjestettyä työtä, joka vastaa henkilön suorituskykyä ja muita edellytyksiä. Työhönvalmennus ei ole työsuhteista palkkatyötä, vaan kuntoutustavoitteista asiakassuhteeseen perustuvaa toimintaa. Työhönvalmennusta voi saada myös, kun tarvitsee tukea avoimille markkinoille työllistymiseen. Työhönvalmennuksessa työvalmentaja tukee ja ohjaa asiakasta hänen tarpeidensa mukaan, sekä käy työpaikkakäynneillä. Työvalmentaja tarjoaa myös tukea työnantajalle asiakkaan työskentelyyn liittyvissä asioissa.

Avotyöntekijä saa: työosuusrahan 12€/päivä, avotyöpaikan ja räätälöidyt työtehtävät, sisältöä arkeen, työvalmentajan palvelut, tuen ja ohjauksen työtehtäviin, matkat avotyöpaikalle, vakuutuksen työmatkoille ja työpäivän ajaksi.

Tuettu työ

Tuettu työ on vammaisten henkilöiden työllistämisen menetelmä. Sen tarkoituksena on etsiä työvalmentajan tukemana vastaanottava työpaikka, minkä jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan työllistymisen kannalta tarpeelliset ohjaukselliset ja taloudelliset tukitoimet.

Tuetun työllistymisen menetelmä on vaihtoehto perinteiselle kuntoutusmallille. Kuntoutuja ensin valmentautuu mahdollisimman päteväksi työnhakijaksi. Tarvittaessa tämän jälkeen tuetaan hänen työllistymistään. Tuetussa työssä vammainen henkilö on työsuhteessa työnantajaan. Työssä ollessa työnantajalla sekä työntekijällä on  mahdollisuus työvalmentajan tukeen.

Työvalmentaja

Työvalmentaja on valmentaja, joka tukee asiakkaiden/valmentautujien työkykyä työ- tai avotyötoiminnan työpaikalla.

Aittamäki Auli puh. 044 701 6275, auli.aittamaki@porinperusturva.fi
Nurmikko Emilia puh. 044 701 6279, emilia.nurmikkko@porinperusturva.fi