Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on Porin kaupungin ja alueella toimivien järjestöjen yhteistyöelin. Kuntalakiin vaatimus kunnallisista vammaisneuvostoista tuli 1.6.2017, Porissa vammaisneuvosto on kuitenkin toiminut paljon tätä kauemmin, vuodesta 1974 asti. Vammaisneuvosto toimii kunnassa yhteistyöelimenä, joka mahdollistaa vammaisten äänen kuuluvan päätöksenteossa. Vammaisneuvosto voi antaa lausuntoja, tehdä esityksiä tai kannanottoja lautakunnille, valtuustolle, kaupunginhallitukselle sekä virastoille. Kunnallisia vammaisten elämään vaikuttavia päätöksiä tehdessään kaupungin eri toimielimet voivat hyödyntää vammaisneuvoston asiantuntemusta. Kuntalain mukaan kunnan on perustettava vammaisneuvosto ja annettava sille mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan neuvostojen aktiivista roolia korostaen. Laissa myös edellytetään, että vammaisneuvosto saa tietoa näistä asioista hyvissä ajoin.

Porissa vammaisneuvoston kausi on aina kaksivuotinen vaihtuen parittomien vuosien keväänä. Vammaisneuvostossa ovat edustettuina paikallisten vammaisyhdistysten keskuudestaan valitsemat jäsenet (7), perusturvan edustaja, perusturvalautakunnan edustaja, SAMK:n edustaja, kaupunginhallituksen edustajat (3) sekä perusturvan nimeämä sihteeri. Vammaisyhdistyksiä neuvostossa on mukana 35 kappaletta.

Yhteystiedot

Porin Vammaisneuvosto
PL 121
28101 PORI
anne.lundgren@porinperusturva.fi

JäsenVarajäsen

Lauri Levo, puheenjohtaja
Noormarkun Seudun Invalidit ry
lauri.levo@pori.fi

Minna Keskinen
Suomen Nivelyhdistys, Porin alaosasto

Tiina Rinne, varapuheenjohtaja
Satakunnan Neuroyhdistys ry
tiina.rinne@pori.fi

Lennart laitinen
Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry

Harri Salminen
Porin Kuuloyhdistys ry
salminenharrij@gmail.com

Kaija-Liisa Lohivuo
Satakunnan Selkäyhdistys ry

Pekka Wahlroos
Satakunnan AVH yhdistys ry
pw5@dnainternet.fi

Helena Alsela
Satakunnan Munuais- ja maksayhdistys ry

Katja Halinen
Porin Seudun Kehitysvammaisten tuki ry
kamhalin@outlook.com

Sanna-Mari pudas-Tähkä
Porin Seudun Muistiyhdistys ry

Raija Kiviniitty
Porin Seudun Invalidit ry
raija.kiviniitty@elisa.net

Saini Lepistö
Suomen kuurosokeat ry

Pertti Kärkkäinen
Satakunnan Näkövammaiset ry
perttij.karkkainen@gmail.com

Erja Simonen
Porin Seudun Lihastautiklubi ry

Kati Karinharju
SAMK
kati.karinharju@pori.fi

Riikka Tupala
SAMK

Janica Uusitalo
janica.uusitalo@pori.fi

Esko Jormonen
           

Perusturvan edustajaVarajäsen

Mervi Halonen
mervi.halonen@porinperusturva.fi

Tuija Kallio
tuija.kallio@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunnan edustajaVarajäsen

Juha Södergård
juha.sodergard@pori.fi

Jyri Astokari
jyri.astokari@gmail.com

Kaupunginhallituksen edustajatVarajäsenet

Juha kantola
juha.kantola@pori.fi

Aila Haikkonen
aila.haikkonen@pori.fi

Helvi Walli
helvi.walli@pori.fi

Marketta Juntunen
marketta.juntunen@pori.fi

Marianna Turunen
marianna.turunen@pori.fi

Reetta Vähätalo-Amhdak
reetta.vahatalo-amhdak@pori.fi

Sihteeri 

Anne Lundgren
p. 044 701 2763
anne.lundgren@porinperusturva.fi

 

 

Porin Vammaisneuvostoon kuuluvat järjestöt:

Hengityslaitepotilaat ry, Porin alue
Noormarkun Seudun Invalidit ry
Polioinvalidit ry, Satakunnan osasto
Porin Kuuloyhdistys ry
Porin Kuurojen Yhdistys Ry
Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry
Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry
Porin Seudun CP-yhdistys ry
Porin Seudun Diabeetikot ry
Porin Seudun Hengitysyhdistys ry
Porin Seudun Invalidit Ry
Porin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Porin seudun keliakiayhdistys ry
Porin Seudun Lihastautiklubi
Porin Seudun Muistiyhdistys ry
Porin Seudun Parkinson-yhdistys ry
Porin Seudun Reumayhdistys ry
Porin Seudun Sydänyhdistys ry
Satailco ry
Satakunnan Aivovammayhdistys ry
Satakunnan Allergia- ja Astmayhdistys ry
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry
Satakunnan AVH yhdistys ry
Satakunnan Epilepsiayhdistys ry
Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Satakunnan kuurosokeiden kerho
Satakunnan luustoyhdistys
Satakunnan Meniere-yhdistys Ry
Satakunnan munuais- ja maksayhdistys ry
Satakunnan Neuroyhdistys ry
Satakunnan Näkövammaiset ry
Satakunnan Psoriasisyhdistys ry
Satakunnan Selkäyhdistys ry
Satakunnan Sydänlapset ja-aikuiset ry
Satakunnan Syöpäyhdistys r.y.

PÖYTÄKIRJAT

Vammaisneuvoston pöytäkirja 20.11.2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 10.12.2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 25.2.2020