Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on Porin kaupungin ja alueella toimivien järjestöjen yhteistyöelin. Kuntalakiin vaatimus kunnallisista vammaisneuvostoista tuli 1.6.2017, Porissa vammaisneuvosto on kuitenkin toiminut paljon tätä kauemmin, vuodesta 1974 asti. Vammaisneuvosto toimii kunnassa yhteistyöelimenä, joka mahdollistaa vammaisten äänen kuuluvan päätöksenteossa. Vammaisneuvosto voi antaa lausuntoja, tehdä esityksiä tai kannanottoja lautakunnille, valtuustolle, kaupunginhallitukselle sekä virastoille. Kunnallisia vammaisten elämään vaikuttavia päätöksiä tehdessään kaupungin eri toimielimet voivat hyödyntää vammaisneuvoston asiantuntemusta. Kuntalain mukaan kunnan on perustettava vammaisneuvosto ja annettava sille mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan neuvostojen aktiivista roolia korostaen. Laissa myös edellytetään, että vammaisneuvosto saa tietoa näistä asioista hyvissä ajoin.

Porissa vammaisneuvoston kausi on aina kaksivuotinen vaihtuen parittomien vuosien keväänä. Vammaisneuvostossa ovat edustettuina paikallisten vammaisyhdistysten keskuudestaan valitsemat jäsenet (7), perusturvan edustaja, perusturvalautakunnan edustaja, SAMK:n edustaja, kaupunginhallituksen edustajat (3) sekä perusturvan nimeämä sihteeri. Vammaisyhdistyksiä neuvostossa on mukana 35 kappaletta.

Yhteystiedot

Porin Vammaisneuvosto
PL 121
28101 PORI
anne.lundgren@porinperusturva.fi

JäsenVarajäsen

Lauri Levo, puheenjohtaja
Noormarkun Seudun Invalidit ry
p. 040 563 3286
lauri.levo@pori.fi

Lennart Laitinen
Porin saraus- ja tapaturmainvalidit ry

Kaija-Liisa Lohivuo, varapuheenjohtaja
Satakunnan Selkäyhdistys ry
p. 044 012 1437
kaija.lohivuo@pori.fi

Taina Lehtimäki
Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Raija Kiviniitty
Porin Seudun Invalidit ry
p. 044 585 4717
raija.kiviniitty@pori.fi

Paula Valminen
Satakunnan Näkövammaiset ry

Saini Lepistö
Suomen Kuurosokeat ry
p. 0400 532 413
saini.lepisto@pori.fi

Asko Virtanen
Porin Seudun CP-yhdistys ry

Veikko Leppäniemi
Porin Kuuloyhdistys ry
veikko.leppaniemi@pori.fi

Hemmo Haanpää
Porin Seudun Invalidit ry

Katja Halinen
Porin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
p. 044 922 3947

katja.halinen@pori.fi

 

Pasi Huhtanen
Porin Seudun Diabeetikot ry
p. 040 178 8457
pasi.huhtanen@pori.fi

Kai Kotiranta
Porin Mielenterveysyhdistys ry

Kati Karinharju
SAMK
kati.karinharju@pori.fi

Riikka Tupala
SAMK                  

Perusturvan edustajaVarajäsen

Anne Leppäniemi
p. 044 701 8570
anne.leppaniemi@porinperusturva.fi

Tiina Lohikoski
tiina.lohikoski@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunnan edustajaVarajäsen

Juha Södergård
p. 040 569 3135
juha.sodergard@pori.fi

Jyri Astokari
jyri.astokari@pori.fi

Kaupunginhallituksen edustajatVarajäsenet

Tiina Rinne
p. 050 410 6486
tiina.rinne@pori.fi

Rainer Salmi

Helvi Walli
p. 050 059 3259
helvi.walli@pori.fi

Satu Hatanpää

Juha-Pekka Aalto
p. 045 319 3770
juha-pekka.aalto@pori.fi

Anitta Virtanen

Sihteeri 

Anne Lundgren
p. 044 701 6192
anne.lundgren@porinperusturva.fi

 

 

Porin Vammaisneuvostoon kuuluvat järjestöt:

Hengityslaitepotilaat ry, Porin alue
Noormarkun Seudun Invalidit ry
Polioinvalidit ry, Satakunnan osasto
Porin Kuuloyhdistys ry
Porin Kuurojen Yhdistys Ry
Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry
Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry
Porin Seudun CP-yhdistys ry
Porin Seudun Diabeetikot ry
Porin Seudun Hengitysyhdistys ry
Porin Seudun Invalidit Ry
Porin Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
Porin seudun keliakiayhdistys ry
Porin Seudun Lihastautiklubi
Porin Seudun Muistiyhdistys ry
Porin Seudun Parkinson-yhdistys ry
Porin Seudun Reumayhdistys ry
Porin Seudun Sydänyhdistys ry
Satailco ry
Satakunnan Aivovammayhdistys ry
Satakunnan Allergia- ja Astmayhdistys ry
Satakunnan Autismi-, ADHD- ja Dysfasiayhdistys SAMDY ry
Satakunnan AVH yhdistys ry
Satakunnan Epilepsiayhdistys ry
Satakunnan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry
Satakunnan kuurosokeiden kerho
Satakunnan luustoyhdistys
Satakunnan Meniere-yhdistys Ry
Satakunnan munuais- ja maksayhdistys ry
Satakunnan Neuroyhdistys ry
Satakunnan Näkövammaiset ry
Satakunnan Psoriasisyhdistys ry
Satakunnan Selkäyhdistys ry
Satakunnan Sydänlapset ja-aikuiset ry
Satakunnan Syöpäyhdistys r.y.

PÖYTÄKIRJAT

Vammaisneuvoston pöytäkirja 20.11.2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 10.12.2019

Vammaisneuvoston pöytäkirja 25.2.2020