Vammaispalveluiden hakeminen

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisen elämisen toiminnoista. Lähtökohtana on vamman tai sairauden aiheuttama tarve. Varallisuusharkintaa ei ole. Palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja ja etuisuuksia muun lain nojalla. Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Vammaispalveluita haetaan joko sähköisesti tai perinteisellä kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen on aina liitettävä tarvittavat lausunnot palvelujen tarpeesta.

Toistaiseksi vain vammaispalveluhakemuksessa olevia palveluita voidaan hakea sähköisesti. Näitä palveluita ovat:

 • Palveluasuminen / asumispalvelut
 • Sopeutumisvalmennus
 • Vammasta aiheutuvat erityiskustannukset (esim.vaatteet tai erityisravinto)
 • Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 • Henkilökohtainen apu
 • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, laitteet ja koneet
 • Päivä- ja työtoiminta
 • Kuljetuspalvelut

Sähköiset hakemukset

Sähköinen Omapalvelu on tarkoitettu yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille eli Porin, Ulvilan ja Merikarvian asukkaille. Palvelussa voi tehdä sähköisiä hakemuksia ja seurata hakemusten käsittelytilannetta. Myös puolesta asiointi onnistuu Omapalvelun kautta. Liitteet voi lähettää sähköisen hakemuksen yhteydessä skannattuina tai erikseen kirjepostilla. Hakija saa päätöksen hakemukseensa kirjepostilla. Myös mahdollinen lisäselvityspyyntö lähetetään asiakkaalle toistaiseksi kirjepostilla.

Sähköinen palvelu vaatii hakijan tunnistautumisen henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Useimmat pankit luovuttavat verkkopankkitunnukset 15-vuotta täyttäneelle lapsen edunvalvojalle, joka on yleensä vanhempi/vanhemmat. Jos hakijana on avio- tai avopari, sähköinen hakemus täytetään sen henkilön verkkopankkitunnuksilla, jonka nimissä aiemmat päätökset on tehty. Huolellisesti täytetty hakemus vähentää tarvetta pyytää asiakkailta lisäselvityksiä ja nopeuttaa siten hakemuksen käsittelyä. Sähköisen hakemuksen liitteitä ei voida vastaanottaa sähköpostin liitetiedostona.

Omapalvelun käyttöön testatut selaimet ja käyttöliittymät kuntalaisille:

 • Firefox 3.5 eteenpäin
 • Opera 10.5 eteenpäin
 • Crome uusimmat versiot
 • Safari uusimmat versiot Mac tietokoneilla

Internet Explorer sisältää vanhaa teknologiaa, joka ei täytä nykyajan vaatimuksia. Kaikki toiminnallisuudet eivät toimi IE selaimella.

Suosittelemme tietoturvallisuuden vuoksi käyttämään mahdollisimman uusia selainversioita. Hakijan yrittäessä käyttää Omapalvelua versioilla, jotka eivät ole tällä listalla, käyttö estetään ja hakijaa ohjataan päivittämään selaimensa.

Käyttöjärjestelmät: WIN 7, WIN 8, WIN 10 ja Mac OS X

Yksittäisen liitetiedoston maksimikoko on 2Mt.
Liitteet tulee olla muotoa PDF tai JPG.

Omapalvelun säännölliset huoltokatkot:

 • vk 34 ke 19.8. klo 11.00 - 13.00
 • vk 38 ke 16.9. klo 11.00 - 13.00
 • vk 43 ke 21.10. klo 11.00 - 13.00
 • vk 47 ke 18.11. klo 11.00 - 13.00
 • vk 51 ke 16.12. klo 11.00 - 13.00

 Huoltokatkon aikana yhteys Lifecare palveluihin voi hetkellisesti katketa.

Ohjeet

Ennen lomakkeen täyttämistä, tutustu huolellisesti ohjeisiin.

Kirjalliset hakemukset

Kirjallinen hakemus tarvittavine liitteineen palautetaan vammaispalvelutoimiston neuvontaan tai lähetetään postitse. Kuoreen merkintä "vammaispalveluhakemus". Hakija saa postitse kirjallisen päätöksen haetusta palvelusta.

Lisätietoa vammaispalveluista sekä opastusta hakemuksen täyttämiseen saa tarvittaessa puhelimitse suoraan vammaispalvelutoimistosta. Tarvittaessa voit varata keskusteluaikaa sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle puhelinaikana ma-to klo 9.00-10.00.

Salassapitosäännöksistä johtuen asiakkaiden lähettämiin tiedusteluihin tai muihin yhteydenottoihin ei voida vastata sähköpostitse, vaan niihin vastataan joko puhelimitse tai kirjeellä.

Muutoksenhaku

Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus tehdä oikaisuvaatimus perusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Perusturvalautakunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen, PL 32, 20101 Turku.