Elinvoima- ja ympäristötoimialan maksut ja hinnastot

 Kiinteistönmuodostuksen ja rakennusvalvonnan taksa 1.5.2022 alkaen

  • kiinteistötoimituksista ja muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut
  • rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut
  • poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävät maksut  
  • arkisto-, rekisteri- ja kopiointipalveluista perittävät maksut 

Ympäristönsuojeluviranomaisen ja maaseutuelinkeinoviranomaisen taksa 1.1.2022 alkaen

  • ympäristönsuojeluviranomaisen maksut
  • maaseutuelinkeinoviranomaisen maksut 

 

Porin seudun ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2022 alkaen

Terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän palvelumaksut ovat voimassa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnissa ja kaupungeissa. Alueeseen kuuluvat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Pori ja Ulvila.