Työ ja yrittäminen

Ohjaamo auttaa kaikkia alle 30-vuotiaita nuoria myös asumiseen liittyvissä asioissa. Olitpa sitten muuttamassa ensimmäistä kertaa omaan asuntoon tai asunut jo kauan omillasi, voit kääntyä Ohjaamon puoleen aina kun tarvitset apua.
Porin kaupunginhallitus valitsi maanantaina 6. kesäkuuta pidetyssä kokouksessa Porista Helsinkiin suuntautuvan lentoliikenteen käynnistämiseen liittyvän asiantuntijapalvelun toimittajaksi Spring Advisor Oy:n. Päätös syntyi yksimielisesti.
Porin kaupunki tavoittelee työ- ja elinkeinoministeriön kanssa solmitulla ekosysteemisopimuksella lisäpanostuksia kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien ekosysteemien kasvun tukemiseen. Kohdistamalla ja lisäämällä TKI-panostuksia valittuihin kärkiin haetaan alueelle uutta kansainvälistä TKI-toimintaa, osaamistason nostoa, investointeja, uutta työvoimaa ja väestönkasvua.
Vuosittaiset keskustojen elinvoimalaskennan tulokset on julkaistu tänään. Porin elinvoiman lasku on hidastunut viime vuoteen verrattuna. Keskustan liiketiloista tyhjinä on noin 15 %.
Muutos on tarpeen alueen kehittämisen ja toisaalta vanhentuneen asemakaavan vuoksi. Alueen virkistysarvot halutaan säilyttää.
Ohjaamo Pori tarjoaa nuorille ohjausta koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamosta opinto-ohjausta saavat myös ne nuoret, jotka eivät tällä hetkellä opiskele eikä heillä olisi muuten käytössään opinto-ohjaajan palveluita. Ohjaamon palvelut ovat kuitenkin tarkoitettu kaikille alle 30-vuotiaille nuorille, eli myös koulutuksessa olevat nuoret voivat hakea Ohjaamosta neuvoa opintoihin liittyen.
Tyltyn ja Isokatavan alueilla parannetaan rataliikenteen turvallisuutta ja Tahkoluodon edustan Merituulipuiston laajennuksen osalyleiskaavalla osoitetaan alue tuulivoiman rakentamiselle.
Ohjaamosta saa apua kaikkeen työnhakuun liittyvään kuten CV:n ja työhakemuksen kirjoittamiseen, töiden hakemiseen ja työhaastatteluun valmistautumiseen.
Subscribe to feed