Työ ja yrittäminen

Yyterin kehittämisen askelmerkit seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi määrittävä kasvuohjelma on valmistunut.
Kaavaluonnokset ovat nähtävillä 30.10. asti mielipiteiden esittämistä varten.
Porin alueella on käynnissä ja suunnitteilla merkittäviä investointeja uudistuvan energian saralla. Tämä miljardiluokan investointikokonaisuus sisältää monipuolisesti erilaista uusiutuvaa energiaa ja on suuri mahdollisuus myös alueen teollisuudelle. Porin kaupunki haluaa edesauttaa myös kotitalouksien ja yritysten hiilineutraaliutta kehittämällä palveluitaan.
YLE on tehnyt vertailun, jossa kuntien vihreyttä arvioidaan viidellä kriteerillä. Mukana arvioinnissa oli 310 kuntaa, joista 15 sai kaikilla mittareilla keskiarvoa paremmat tulokset. Pori sijoittui vertailussa 11:nneksi.
Pasaasilla tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu Keskusaukiolta vanhan linja-autoaseman, uimahallin ja urheilutalon kautta Ulvilantielle. Pasaasin alueen suunnittelu etenee ja yleissuunnitelmaluonnos esitellään keskiviikkona 9. syyskuuta kello 17 asukkaille, päättäjille ja asiasta kiinnostuneille. Alueelle on suunniteltu muuan muassa kulttuuri- ja hyvinvointikampusta, uutta monipuolista asuinrakentamista sekä uusia toimintoja tukemaan ihmisten liikkumista ja viihtymistä alueella. 
Kaavassa varataan alueita valtatien muuttamiseksi nelikaistaiseksi ja Tiiliruukin eritasoliittymän rakentamiseksi. Kaavaluonnos, luonnosvaiheen kaavaselostus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 25. syyskuuta asti.
Esitys Porin vuoden 2021 talousarviokehykseksi on kaupunginhallituksen käsittelyssä maanantaina 24. elokuuta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut kaikkien toimialojen, Porin Veden ja Porin palveluliikelaitoksen osalta.
Porin kaupunki avasi kesäkuussa yksityisten tontinomistajien ja ostajaehdokkaiden välistä kaupankäyntiä tukevan tonttipörssipalvelun. Loistavan vastaanoton saanut palvelu laajenee nyt niin, että järjestelmään voi kuka tahansa ilmoittaa myytäväksi myös omistamiaan yritystontteja.
Subscribe to feed