Työ ja yrittäminen

Urheilijoiden ja ulkoilukansan aktiivisessa käytössä olevaa Isomäen aluetta on kehitetty suunnitelmallisesti vuodesta 2016 asti. Monipuolisen urheilu- ja virkistysalueen yleissuunnitelma päivitetään nyt vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Juuri käynnistyneeseen yleissuunnitelman laadintaan halutaan alueen nykyisten ja tulevien käyttäjien ajatuksia siitä, mitä Isomäelle pitäisi tehdä.
Torin ja koko keskustan elinvoimaisuuden kehittämiseksi laaditaan parhaillaan keskustan kehittämisohjelmaa kattavasti eri teemojen osalta ja laajojen osallistamistoimien avulla. Yksi konkreettinen kehittämiskohde torilla on torirakennus. kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18. lokakuuta, että torirakennuksen suunnittelijaa ja toteuttajaa lähdetään hakemaan tarjouskilpailulla.
Kaavat asetetaan nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.
Porin kaupungin paremman rakentamisen perusselvitykset ovat valmistuneet. Modernin rakennusperinnön inventointiraportti sekä korkean rakentamisen selvitys ovat esillä ensi keskiviikkona Poriksessa, kun arkkitehtuurikeskustelu täyttää tilan.
Pori järjestää ensimmäisenä Suomessa kansainvälisesti tunnetun Robotex Finland -tapahtuman tämän viikon perjantaina 11. lokakuuta. Maksuttomassa tapahtumassa pääsee näkemään erilaisia robotteja, seuraamaan kilpailuja sekä oppimaan robotiikkahaasteiden ratkaisuista ja alan innovaatioista.
Reposaaren Lajittelu ja Fileointi Oy aloittaa silakan käsittelyn Reposaaren kalasatamassa.
Porin keskustan kehittämisen tutkimuskeskus Poris avaa ovensa huomenna. Poriksen pääosassa on vuorovaikutus asukkaiden kanssa.
Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea yhteiskuntaan osallistumisessa, vaikeassa elämäntilanteessa, yksinäisyyden, itsenäistymisen ja kehityksen tueksi tai muun syyn takia.
Subscribe to feed