Työ ja yrittäminen

Valtakunnallisesti tunnetulle Porin Kirjurinluodolle haetaan tonttivarausta kylpylähotellille. Kirjurinluodontien varteen, nykyisen Hanhipuiston asfalttikentän alueelle voisi ehdotuksen pohjalta nousta parikerroksinen rakennus.
Asemakaavaluonnos on nähtävillä 7.3.-8.4.2019. Kaavaluonnoksessa esitetään, että vanha koulurakennus suojellaan ja kortteliin osoitetaan rakennusoikeutta uudisrakennukselle.
Yyterin lomakylän alueelle laaditaan maanomistaja UPM Kymmene Oyj:n toimesta ranta-asemakaavaa ja ranta-asemakaavan muutosta. Kaavaehdotus on nähtävänä 21.2.-25.3. ja aiheesta järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 27.2.
Porin Aarre arkkitehtuurikilpailun kilpailuaika on päättynyt. Kilpailuun saatiin yhteensä jopa 72 ehdotusta.
Maanantaina 8. huhtikuuta pidettävän kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan julkaisu siirtyy. Esityslista julkaistaan huomenna 5. huhtikuuta.
Kahdeksan demokratiafestivaalia Pohjoismaista ja Baltian maista sekä yksi Euroopan laajuinen demokratiafestivaali ovat perustaneet yhteistyössä järjestön nimeltä The International Democracy Festivals Association. SuomiAreena on yksi uuden järjestön perustajajäsenistä.
Porin kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen Porin työllisyyden hoidon ohjausryhmän. Sen tehtävänä on seurata ja ohjata työllisyyden hoidon prosesseja niiden vaikuttavuuden lisäämiseksi eri asiakasryhmien parhaaksi.
Porin kaupunki myy Etelärannassa sijaitsevan rantamakasiinin. Ostotarjouksia kiinteistöstä on mahdollista jättää 6. toukokuuta asti.
Subscribe to feed