Maaseutupalvelut

Pori, Ulvila, Merikarvia, Siikainen ja Karvia muodostavat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen, jonka palveluista vastaa Porin kaupunki. Maaseutupalveluiden keskeisenä tehtävänä on huolehtia maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien maksatuksesta. Tukiasioiden lisäksi maaseutupalveluiden tehtäviin kuuluu peto- ja hirvivahinkoarviot, hukkakaurakatselmukset ja eläintenpidon rekisteröintiin liittyvät asiat.

Asiointi

Asiointi tapahtuu pääosin puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Kirjeitse tapahtuvassa yhteydenpidossa on viivettä. Kirjeet voi jättää myös palvelupiste Porinaan, joka sijaitsee osoitteessa Yrjönkatu 13. Postin kautta lähetettäessä postiosoite on PL 121, 28101 Pori

Henkilökohtaiset tapaamiset tapahtuvat pelkästään ajanvarauksella.

Porin maaseutupalvelut sijaitsee Pripolin C-siiven 1. kerroksessa

Käyntiosoite: Tiedepuisto 4

Postiosoite: PL 121, 28101 Pori

Sähköposti: maaseutupalvelut@pori.fi

Porin alueen maatalouslomituksesta vastaa Kankaanpään kaupunki

Linkkejä

Muutoksia vuodelle 2023. Ohessa linkki Ruokaviraston sivulle paina tästä

Ruokaviraston viljelijäuutiskirjesivu, jossa kerrotaan mm. miten välttää turhat ympäristökorvauksen seuraamukset paina tästä

Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttuu paina tästä

Melan vetämä Välitä viljelijästä -projekti haasteita kohdanneiden maatalousyrittäjien auttamiseksi. Satakunnan alueella yhteyttä voi ottaa Päivi Rekolaan, puh: 050 599 9782, sähköposti paivi.rekola@mela.fi

Kevään 2023 peltotukikoulutukset Satakunnassa paina tästä

Maatalous Porin yhteistoiminta-alueella

Vuonna 2022 maataloustukea hakeneita tiloja oli 765, joiden hallinnassa oleva peltoala oli 38 800 hehtaaria. Yleisin viljelykasvi oli monivuotinen nurmi, jota viljeltiin neljänneksellä yhteistoiminta-alueen peltoalasta. Viljoista yleisin kasvi oli kaura, jota viljeltiin 9 000 hehtaarilla. Yhteistoiminta-alueen maatilat ovat valtaosin kasvinviljelytiloja. Kotieläintiloja on noin neljännes alueen maatiloista, joista liki puolet on maidontuotantotiloja. Maatiloille maksettu tukimäärä oli 28,6 miljoonaa euroa.

Palvelupaikat

Henkilökunta on tavattavissa ajanvarauksella kaikissa palvelupaikoissa.

Karvia: Kylä-Karviantie 17

Merikarvia: Kauppatie 40

Pori: Tiedepuisto 4

Siikainen: Kankaanpääntie 1

Ulvila: Loukkurantie 1

Henkilökunta

Maaseutupäällikkö Mika Ruissalo, puh. 040 061 1707

Maaseutuasiamies Hannu Kankaanpää, puh. 040 013 4729

Maaseutusihteeri Fiia Jussila, puh. 044 701 1818

Maaseutusihteeri Essi Pämppi, puh. 044 701 0472 (virkavapaalla 15.6.2022 lukien)

Maaseutusihteeri Milla Ruuhikorpi, puh. 044 772 7509

Maaseutusihteeri Jessica Jokinen, puh. 044 701 1819

Maaseutusihteeri Pauliina Koivuluoma, puh. 044 701 3171

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pori.fi

Maaseutupalveluiden yhteinen sähköposti on maaseutupalvelut@pori.fi

Henkilötietoja sisältävät sähköpostit olisi hyvä suojata. Porin kaupungin kirjaamoon voi lähettää sähköpostia, joka on salattua. Sähköposti lähetetään käyttäen Suomi.fi-viestit -palvelua. Sähköposti välitetään kirjaamosta eteenpäin henkilölle, joka asiaa käsittelee. Viestiin pitää kirjoittaa vastaanottaja esim. maaseutupalvelut, jolloin kirjaamo tietää mihin viesti välitetään. Viranhaltija voi vastata sähköpostiin, jolloin vastaus palaa lähettäjän Suomi.fi-tilille. Näin keskustelua voidaan jatkaa edelleen. Jokaisesta Suomi.fi´hin saapuneesta viestistä menee käyttäjälle ilmoitus hänen pyytämäänsä sähköpostiosoitteeseen.