Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto tai Porin kaupungin työvoima- ja yrityspalvelukokeilu voivat myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Palkkatuetun tuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.

Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto ja Porin kaupungin työvoima- ja yrityspalvelukokeilu voivat myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa.

Tarkempaa tietoa palkkatuesta saa oheisesta linkistä tai voi ottaa yhteyttä Porin kaupungin työvoima- ja yrityspalvelukokeilun henkilökuntaan.

Lisätiedot