Nuorten kesätyöllistämisen tuet

Porin kaupunki tukee tänäkin vuonna työnantajia kesätyöllistämisessä, kun he palkkaavat porilaisia koululaisia ja opiskelijoita kesätöihin. Työnantajat voivat hakea kesätyöpaikkatukea ja lisäksi porilaisille 9. luokkalaisille jaetaan henkilökohtaiset kesätyösetelit. Uutena tukimuotona on nuorten kesäyrittäjyys.

Kesätyöpaikkatuki
Kesätyöpaikkatuen haku alkaa 1. helmikuuta ja sitä myönnetään Suomessa toimiville
y-tunnuksen omaaville työnantajille heidän palkatessaan kesätöihin vuosina 2004–2009 syntyneitä koululaisia ja opiskelijoita. Tukea voidaan myös myöntää opiskeluunsa liittyvää harjoittelua suorittavasta opiskelijasta, vaikka hän olisi vanhempi. Myönnettävä tuki riippuu suoritettavien työtuntien määrästä ja se kattaa osan palkkakuluista. Tukea myönnetään hakujärjestyksessä määrärahan puitteissa 31.5.2024 saakka. Hakukäytäntö on muuttunut ja hakemus tehdään sähköisesti.

9. luokkalaisten kesätyöseteli
Kaikille porilaisille 9. luokkalaisille jaetaan henkilökohtaiset sähköiset kesätyösetelit koulujen kautta viikolla 7 eli 12.2. alkaen. Setelin myötä jokaiselle nuorelle on varattu oma määräraha, jolla kaupunki kustantaa osan palkkakuluista. Nuoren voi palkata Suomessa toimiva, y-tunnuksen omaava työllistäjä tai yksityinen henkilö, joka hoitaa lakisääteiset työnantajamaksut. Kesätyösetelin voi käyttää vähintään 30-60 tuntia kestävään Suomessa tapahtuvaan kesätyöhön. Setelin arvo on 90-180 euroa.

Kesäyrittäjä-ohjelma
Uutena tukimuotona on nuorten kesäyrittäjyyden tukeminen. Kesäyrittäjä-ohjelman toteuttaa Oppimo Oppimiskeskus Oy yhdessä Porin kaupungin kanssa. Tavoitteena on saada koko kesän kestävään prosessiin mukaan 8-15 vuosina 2004-2009 syntynyttä porilaista nuorta. Kaupunki tukee jokaista osallistujaa 540 euron kesäyrittäjäsetelillä. Haku käynnistyy 5.2.2024.

Lisätiedot:
Porin kaupunki 
Työllisyyspalvelut
Porin Leijona
Yrjönkatu 6, 28100 PORI 
kesatyopaikkatuki@pori.fi