Ilmakuva kirjurinluodosta

Kirjurinluodon saunarakennuksen laatu- ja konseptikilpailu päättynyt

Porin kaupunki järjesti kilpailun Kirjurinluodon uimarannan länsireunan rakennuspaikalle, jossa kaupungin tavoitteena on saada asukkaiden virkistyskäyttöä palveleva ja matkailijoita houkutteleva ympärivuotisesti avoinna oleva saunarakennus talviuintimahdollisuudella sekä muilla mahdollisilla oheistoiminnoilla.

Ilmakuva kirjurinluodosta

Maanantaina 4.12. kaupunginhallitus nimesi edustajansa kilpailun arviointiryhmään. Kilpailuehdotukset avattiin ensimmäisen kerran arviointiryhmän kokouksessa 5.12.

– Kilpailuun saapui määräaikaan mennessä yksi ehdotus, joka on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin laadukas. Arviointiryhmä totesi ehdotuksen olevan hyväksyttävissä, mutta vaativan vielä jatkoselvityksiä. Arviointiryhmä varmistaa ja arvioi rakentamisen kustannukset sekä tarkentaa saunaan liittyvän talviuintipaikan toteuttamisen kustannuksia. Arviointiryhmä tekee esityksen kaupunginhallitukselle, joka päättää kilpailun ratkaisusta. Mikäli kaupunginhallitus päättää jatkaa neuvotteluita kilpailuehdotuksen laatijatahon kanssa, toteutetaan jatkoneuvottelut maanvuokrasta ja toteutussopimuksesta, selventää arviointiryhmän puheenjohtaja Mikko Nurminen.

Kilpailun taustaa

Kilpailussa tarkoituksena on löytää suunnittelualueelle kilpailun tavoitteiden mukainen, teknis-taloudellisesti toteutuskelpoinen sekä elinvoimainen ja toimiva liiketoimintakonsepti ja sitä palveleva laadullisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen saunarakennus. Rakennuksen tulee täyttää Porin kaupungin kaupunkikuvalliset tavoitteet ja sen suunnittelussa otetaan huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot.

Kilpailumuotona oli yksivaiheinen laatu- ja konseptikilpailu, jossa voittaja toimii alueen toteuttajana ja sitoutuu kokonaisvastuuperiaatteella rakentamaan alueelle kilpailuehdotuksensa mukaisen rakennuksen vastaten alueen kaikista suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista sekä käynnistämään toimitiloissa kilpailukonseptinsa mukaisen liiketoiminnan. Toteuttaja rakentaa kustannuksellaan saumattomaksi osaksi Porin kansallista kaupunkipuistoa käyttäjiä ympäri vuoden palvelevan saunarakennuksen huolto- ja oheistoimintoineen.

Kilpailuaika päättyi 1.12. kello 12. Kilpailuehdotuksen sisältö julkaistaan päätöksenteon yhteydessä.