Rakennustyömaa

Pori lähtee mukaan laajaan sisäilmaongelmia selvittävään tutkimukseen

Porin kaupunki lähtee mukaan valtakunnalliseen Turun yliopiston tutkimushankkeeseen, jolla on tarkoitus vastata kuntien ja kaupunkien sisäilmaongelmahaasteisiin julkisissa rakennuksissa. Porin sisäilmakorjauksia seurataan seuraavien 10 vuoden ajan ja kohteina ovat esimerkiksi koulut, päiväkodit ja sairaalat.

Rakennustyömaa

– Hanke on erityisen tärkeä Porille, sillä täällä on panostettu hyvään sisäilmaan jo pidemmän aikaa ja kaupunki on sitoutunut jo valmiiksi hankkeen tavoitteisiin. SATAKUNTA-hanke aloitetaan Porissa 26. huhtikuuta. Kaikkia Suomen kaupunkeja ja kuntia kutsutaan mukaan hankkeeseen, haastaa sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja Jouni Lehtinen Porin kaupungilta.

Osallistumisen myötä Pori sitoutuu yhä vahvemmin suosituksiin hyvästä sisäilmasta. Jos ongelmia havaitaan, tehdään korjaukset kerralla kuntoon, ei vähätellä asioita eikä tehdä pelkkiä pintaremontteja.

– Sitoudumme siihen, että vesivahingot ja kosteusvauriot korjataan viipymättä, kouluissa ja päiväkodeissa otetaan käyttöön pitkäaikaiset olosuhdeseurantamittaukset. Käyttäjien terveysseurantaa tehdään säännöllisesti samassa rytmissä riskiarvioinnin ja työpaikkakäyntien kanssa. Korjausten onnistumista seurataan käyttäjien oirekyselyjen avulla, kuvailee Lehtinen.

Tutkimushanketta vetävä Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus kertoo, että hankkeen myötä kiinnitetään huomiota myös kokeelliseen rakentamiseen. 

– Tarkoituksena on testata ja arvioida uusien rakennusmateriaalien ja rakenneratkaisujen terveellisyyttä. Esimerkiksi kiinnitetään huomiota parempaa sisäilmaa luotaessa tilojen helppoon siivottavuuteen ja pintojen puhdistettavuuteen hajusteettomilla puhdistusaineilla. Hankkeessa luodaan siis hyviä käytäntöjä, joita levitetään koko maassa käyttöönotettavaksi.

Hankkeen hyödyistä ja haitoista tehdään vaikuttavuusanalyysi, joka muodostuu erilaisista seurantamittareista, kuten oirekyselyt, poissaolot, työterveyspalveluiden käyttö ja erilaiset korjauksiin liittyvät kustannukset.

Satakunta-hanke kuuluu osana Turun yliopiston käynnistämää suurta interventiohanketta TT’28 (Terveet Tilat 2028). Hankkeessa luodaan ja kehitetään yhteistä toimintatapaa sisäilma-asioiden hoitoon Suomen kaupungeissa ja kunnissa.


Rakennustyömaa