Uutisarkisto

Kukkinut voikukka

Kaavoja nähtävänä 18. elokuuta asti

Isosannan, Länsimetsän, Tiilimäen ja Pietniemen kaavat ovat ehdotusvaiheessa.
Satasairaala

Tiilimäen, Päärnäisten ja Mikkolan kaavoja nähtäville

Vireillä olevien asemakaavojen muutosten rajaukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä nähtävillä olevat asemakaavaluonnokset ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 29.11. -…