Väylävirasto ja Porin kaupunki ovat neuvotelleet uusista tasoristeysjärjestelyistä Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto-rataosuudella. Nyt solmittavalla sopimuksella Väylävirasto ja kaupunki sitoutuvat toteuttamaan rataosan tasoristeysjärjestelyt yhteisrahoitteisena hankkeena. Sopimuksessa esitetään poistettavaksi sellaiset tasoristeykset, jotka eivät kevyillä rakentamistoimenpiteillä ole parannettavissa vuonna 2030 voimaan tulevien määräysten mukaisiksi. Kaikki jäljelle jäävät tasoristeykset parannetaan vastaamaan tulevia määräyksiä. Tässä yhteydessä ei toteuteta eritasoratkaisuja.
Porin kaupungin Viherpolku- sekä Turun yliopiston Kulttuurisuunnistelu-hankkeet ovat osa ympäristöministeriön Lähiöohjelmaa 2020–2022. Hankkeet kehittävät ja tutkivat Pihlavaa asuttuna ympäristönä. Maaliskuun asukastilaisuudessa lähiöhankkeet esittelevät toimintaansa ja tiedottavat keväällä Pihlavassa järjestettävistä tapahtumista.
Kaupungin rakennusvalvonnan ammattilaiset opastavat rakentamisen lupa-asioissa, ohjaavat rakennushankkeen toteuttamisessa ja auttavat tarvittavien rakennustietojen haussa. Uusimpana palveluna on tammikuussa 2022 käyttöön otettu rakennusvalvonnan puhelinneuvonnan ajanvarausjärjestelmä.
Matkailuvuosi oli niin Porissa kuin sen ykköskohteessa Yyterissä vuonna 2021 huippuhyvä. Jatkossa etenkin Yyterin kasvua tulee hakea kesäsesongin ulkopuolelta ja pidemmistä viipymistä.
Pohjois-Porin monitoimitalon ympäristön infran rakentaminen aloitetaan 10. tammikuuta 2022 alkavalla viikolla. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan hulevesien neutralointiallas Pohjoisväylän pohjoispuolelle, Pohjoisväylän puuttuva läntinen osuus sekä Pappilanpuistikon puuttuva osuus. Tuulikylästä Pappilanpuistikkoon kulkeva jalankulku- ja pyörätie välillä Tuulikyläntie-Keisarinviitantie suljetaan liikenteeltä koko työmaan ajaksi 10. tammikuuta alkaen.
Kauppatorin laidalle avattiin 9.–12.12. ajaksi Poris, jossa kerättiin kaupunkilaisten näkemyksiä kauppatorin yleissuunnitelman eri luonnosvaihtoehdoista ja kaupungin tulevaisuuden suunnasta Pori 2030 -strategian valmisteluun liittyen. Keskustelu paikan päällä ja verkossa oli aktiivista ja näkemyksiä jatkosuunnitteluun saatiin monipuolisesti.
Porin kaupungin osallistava pop-up-tila Poris avaa ovensa pitkän tauon jälkeen torstaina 9. joulukuuta. Tällä kertaa Poriksessa esitellään kauppatorin uusia suunnitelmaluonnoksia sekä kerätään kuntalaisten näkemyksiä kaupungin tulevaisuuden suunnasta.
Porin kauppatorin toiminnallisuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi laaditaan parhaillaan yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmatyötä tehdään laajassa yhteistyössä Porin kaupungin, Porin torikauppiasyhdistyksen, Porin kaupunkikeskusta ry:n ja alueen toimijoiden kanssa. Konsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n laatimat kolme alustavaa luonnosta esitellään nyt yleisölle ja niistä toivotaan kommentteja jatkotyöhön.
Porin kaupunki otti viime keväänä käyttöön 50 mobiilisovelluksella vuokrattavaa kaupunkipyörää yhteistyössä Rolan Biken kanssa. Kaupunkipyörät nähdään Porin katukuvassa myös ensi vuonna.
Itsenäisyydenkadulla suljetaan kaksi ajokaistaa vanhan linja-autoaseman läheisyydessä maanantaina iltapäivällä 15. marraskuuta.

Sivut