Satakunnan Museon monivuotinen tutkimushanke huipentuu kahden viikon päästä, perjantaina 8.4.2022, kun toisen maailmansodan tapahtumia Porissa ja Satakunnassa esittelevät näyttelyt avautuvat Satakunnan Museossa ja Rosenlew-museossa.
Joukkoliikennejaoston tulevassa kokouksessa tiistaina 29. maaliskuuta käsitellään kuntalaisaloitteita vähävaraisten eläkeläisten sekä näkövammaisten ja heidän avustajiensa ilmaisista matkoista joukkoliikenteessä. Päätösehdotuksissa kumpaakaan ei suositella toteutettavaksi.
Porin ja Harjavallan ilmanlaatu oli pääosin hyvää tai tyydyttävää vuonna 2021. Porissa haasteena oli edelleen katupöly ja Harjavallassa hengitettävien hiukkasten arseeni- ja nikkelipitoisuudet.
Ilmanlaatu on Porissa pääsääntöisesti hyvää, mutta se vaihtelee alueellisesti ja ajallisesti. Ilmanlaatu on erityisen hyvää sisämaassa kauempana Porin keskustasta ja suurista liikenneväylistä sekä merenrannalla. Ajoittain ilmanlaatu voi heikentyä Porin keskustan vilkkaimpien väylien varsilla sekä tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla. Tulokset käyvät ilmi Ilmatieteen laitoksen tuoreesta selvityksestä.
Kaupungin venepaikkojen uudelleenvarausjakso alkavalle veneilykaudelle aukeaa nykyisille asiakkaille maanantaina 21. maaliskuuta kello 9. Venepaikat varataan ja maksetaan tuttuun tapaan sähköisessä varauspalvelussa. Jokikeskushankkeen toisen vaiheen rakennustyömaan valmistelu alkaa elokuussa, ja työmaa-alueella sijaitsevat Etelärannan venesataman laiturit siirretään tulevaksi veneilykaudeksi Pohjoisrantaan.
Porin kaupunki omistaa noin 1300 hehtaaria peltoa, jota vuokrataan maatalouskäyttöön 1-5 vuoden vuokrasopimuksilla. Vapaat peltopalstat vuokrataan vuosittain tarjouskilpailun perusteella, ja tänä vuonna vuokratarjouksia pyydetään noin 11 hehtaarin alalta.
Koulujen aikataulumuutosten ansiosta koululaisten odotusajat lyhenevät, kun joukkoliikenteen säännöllinen vuorotarjonta osuu nykyistä paremmin koulujen tuntien alkamis- ja päättymisaikoihin.
Porin Paanakedonkadun ilmanlaadun mittausasemalla mitattiin eilen maanantaina 14. maaliskuuta korkeita hiukkaspitoisuuksia. Katupöly heikentää ilmanlaatua Porissa ja sääennusteiden mukaan tilanne näyttää jatkuvan samanlaisena koko viikon. Pölyisintä on vilkasliikenteisimpien katujen varsilla.
Pohjois-Porin läpi kulkevan alueen kuivatuksen kannalta tärkeän valtaojan perkuu aloitetaan maanantaina 14. maaliskuuta alkaen ja työ kestää noin neljä viikkoa. Työstä aiheutuu alueelle meluhaittaa ja jonkin verran myös hajuhaittaa. Eniten liikennettä on Kolitiellä, Hyväntuulentiellä ja Jokisatamantiellä.
Suunnittelualue Puuvillan kauppakeskuksen korttelissa on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Porin teollisuusmaisemaa (RKY-alue) ja se sijoittuu Porin kansallisen kaupunkipuiston läheisyyteen. Kaavamuutoksella osoitetaan täydennysrakentamista alueen arvoja huomioiden.

Sivut