Pohjois-Poriin rakentuva monitoimitalo on vielä keskeneräinen työmaa talvisella peltoaukealla, mutta syksyllä 2023 se palvelee yli 600 koululaisen lisäksi alueen asukkaita laajemminkin. Pääsimme alkuvuodesta vierailemaan sivullisilta kielletyllä rakennustyömaalla. Tervetuloa mukaan!
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Noormarkun ruukin ja Ahlström-yhtiön rakennukset). Kaava-alue sijaitsee Finpyyn kaupunginosassa.
Porin metsässä kokeiltiin viime vuonna ensimmäistä kertaa tykitetyn lumen säilömistä. Kokeilu onnistui odotusten mukaisesti, ja säilöttyä lunta saatiin hyödynnettyä alkutalven ensimmäisten hiihtolatujen teossa. Kokeilu sai tänä keväänä jatkoa, kun pitkään jatkuneiden pakkaskelien mahdollistamaa tykkilunta varastoitiin jälleen talteen seuraavaa hiihtokautta varten.
Honkaluodon, Uudenniityn ja Ulasoorin uusien teollisuustonttien haku on parhaillaan käynnissä kaupungin sähköisessä tonttipalvelussa. Haussa on yhteensä kolme uutta teollisuustonttia. Tonttien hakuaika päättyy maaliskuun lopulla.
Porin kaupungin Pori2030-strategian valmistelutyöhön osallistettiin vahvasti myös kaupungin eri alueiden asukkaita. Jokaisella kaupungin palvelualueella järjestettyjen asukasiltojen koonnit ovat nyt valmistuneet.
Porin kierrätyskeskuksessa alkaa loppukeväästä poistotekstiilien keräys- ja lajittelukokeilu, jonka käyttöön nykyinen myymälätila tarvitaan. Vuoden loppuun kestävän kokeilun aikana pyritään saamaan kokemuksia poistotekstiilien keräyksestä sekä kierrätyskeskuksen tilojen soveltuvuudesta niiden lajittelutilaksi.
Porin kaupungilla on tarjolla vuokra-asuntoja osoitteessa Kiertokatu 16-18. Heti vapaana on tällä hetkellä kolmetoista asuntoa.
Osoitteessa Länsipuisto 28 sijaitsevaan rakennukseen tehdään kevään ja kesän aikana julkisivun korjaustöitä, jotka vaikuttavat alueen kevyen liikenteen järjestelyihin ja pysäköintiin.
Porin kaupungin Viherpolku- sekä Turun yliopiston Kulttuurisuunnistelu-hankkeet ovat osa ympäristöministeriön Lähiöohjelmaa 2020–2022. Hankkeet kehittävät ja tutkivat Pihlavaa asuttuna ympäristönä. Maaliskuun asukastilaisuudessa lähiöhankkeet esittelevät toimintaansa ja tiedottavat keväällä Pihlavassa järjestettävistä tapahtumista.
Porin keskustan katualueilla tehdään keskiviikkona ja torstaina 23.-24. helmikuuta lumitöitä, joiden aikana pysäköintiä rajoitetaan siirtokehotuskyltein varustetuilla pysäköintikieltomerkeillä.

Sivut