Perinteiset siivoustalkoot eli yleisten alueiden roskienkeruutempaukset ovat alkamassa. Porin seudun jäteneuvonta haastaa toiminta-alueensa kuntien asukkaat ja yhdistykset keväiseen hyötyliikuntaan siivoamaan lähiympäristöjään. Nyt on hyvä ajankohta ehdottaa talkoita asukasyhdistyksellesi, naapurustollesi, urheiluseurallesi tai vaikka kavereillesi. Siivoustalkoot sopivat mainiosti myös työhyvinvointitoimintaan.
Porissa käynnistetään ja edistetään jälleen useita infrastruktuurillisia hankkeita, joilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa kaupungin palveluverkkouudistukseen, liikenneturvallisuuteen, tonttituotantoon ja viher- ja oleskelualueisiin. Tämän vuoden suurimpia investointeja ovat Jokikeskuksen toisen vaiheen käynnistyminen, Keskusaukion parannussuunnitelman toteuttaminen sekä Karjalankadun perusparannus.
Maailmanlaajuisesta operaattoriongelmasta johtuneet häiriöt pysäköintiautomaattien kortti- ja lähimaksuissa on nyt saatu korjattua.
Tyltyn ja Isokatavan alueilla parannetaan rataliikenteen turvallisuutta ja Tahkoluodon edustan Merituulipuiston laajennuksen osalyleiskaavalla osoitetaan alue tuulivoiman rakentamiselle.
Suunnitelma koskee enintään 43 tuulivoimalan sijoittamista Tahkoluodon edustalla olevalle merialueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Kaavaluonnos ja -selostus liitteineen ovat nähtävillä 7.4.–8.5. välisenä aikana.
Maailmanlaajuisen operaattoriongelman vuoksi kortti- ja lähimaksut eivät ole tällä hetkellä toiminnassa pysäköintiautomaateissa. Maksaa voi yhä kolikoilla tai mobiilimaksuilla.
Luontotalo Arkin luentosaliin avautuu tiistaina 5.4. vieraslajinäyttely, joka esittelee Porin seudulla luontoa vallanneita haitallisia vieraskasvilajeja. Näyttelyn tarkoitus on lisätä koululaisten ja muiden kuntalaisten tietoisuutta vieraskasvilajeista. Se myös kannustaa kävijöitä vieraslajien torjuntaan muun muassa talkoin.
Pohjoisväylän ajoradan massat on leikattu ja kadun rakennekerrokset saadaan valmiiksi kevään aikana. Pappilanpuistikon ajoradan osuus on valmis ja jalankulku- ja pyörätien rakentaminen käynnissä. Huhtikuun alkupuolella alkaa myös Koillistuulentien rakentaminen.
Kaipaatko päivitystä lajitteluosaamiseesi tai haaveiletko kompostoinnin aloittamisesta? Entä mitä ovat haitalliset vieraslajit? Herättikö uusi, 31.3. ilmestynyt JäteVaakku- lehti kysymyksiä jätehuollosta? Näihin aihepiireihin paneudumme tiistaina 5.4. Kevät tulee -tapahtumassa Luontotalo Arkilla klo 14-16.
Rakennuskulttuuritalo Toivon kevään viimeinen korjausneuvontailta 13.4.2022 klo 17.00-18.30 järjestetään paikan päällä Toivon punaisessa Piharivissä.

Sivut