Koulujen aikataulumuutosten ansiosta koululaisten odotusajat lyhenevät, kun joukkoliikenteen säännöllinen vuorotarjonta osuu nykyistä paremmin koulujen tuntien alkamis- ja päättymisaikoihin.
Porin Paanakedonkadun ilmanlaadun mittausasemalla mitattiin eilen maanantaina 14. maaliskuuta korkeita hiukkaspitoisuuksia. Katupöly heikentää ilmanlaatua Porissa ja sääennusteiden mukaan tilanne näyttää jatkuvan samanlaisena koko viikon. Pölyisintä on vilkasliikenteisimpien katujen varsilla.
Pohjois-Porin läpi kulkevan alueen kuivatuksen kannalta tärkeän valtaojan perkuu aloitetaan maanantaina 14. maaliskuuta alkaen ja työ kestää noin neljä viikkoa. Työstä aiheutuu alueelle meluhaittaa ja jonkin verran myös hajuhaittaa. Eniten liikennettä on Kolitiellä, Hyväntuulentiellä ja Jokisatamantiellä.
Suunnittelualue Puuvillan kauppakeskuksen korttelissa on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Porin teollisuusmaisemaa (RKY-alue) ja se sijoittuu Porin kansallisen kaupunkipuiston läheisyyteen. Kaavamuutoksella osoitetaan täydennysrakentamista alueen arvoja huomioiden.
Pohjois-Poriin rakentuva monitoimitalo on vielä keskeneräinen työmaa talvisella peltoaukealla, mutta syksyllä 2023 se palvelee yli 600 koululaisen lisäksi alueen asukkaita laajemminkin. Pääsimme alkuvuodesta vierailemaan sivullisilta kielletyllä rakennustyömaalla. Tervetuloa mukaan!
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Noormarkun ruukin ja Ahlström-yhtiön rakennukset). Kaava-alue sijaitsee Finpyyn kaupunginosassa.
Porin metsässä kokeiltiin viime vuonna ensimmäistä kertaa tykitetyn lumen säilömistä. Kokeilu onnistui odotusten mukaisesti, ja säilöttyä lunta saatiin hyödynnettyä alkutalven ensimmäisten hiihtolatujen teossa. Kokeilu sai tänä keväänä jatkoa, kun pitkään jatkuneiden pakkaskelien mahdollistamaa tykkilunta varastoitiin jälleen talteen seuraavaa hiihtokautta varten.
Honkaluodon, Uudenniityn ja Ulasoorin uusien teollisuustonttien haku on parhaillaan käynnissä kaupungin sähköisessä tonttipalvelussa. Haussa on yhteensä kolme uutta teollisuustonttia. Tonttien hakuaika päättyy maaliskuun lopulla.
Porin kaupungin Pori2030-strategian valmistelutyöhön osallistettiin vahvasti myös kaupungin eri alueiden asukkaita. Jokaisella kaupungin palvelualueella järjestettyjen asukasiltojen koonnit ovat nyt valmistuneet.
Porin kierrätyskeskuksessa alkaa loppukeväästä poistotekstiilien keräys- ja lajittelukokeilu, jonka käyttöön nykyinen myymälätila tarvitaan. Vuoden loppuun kestävän kokeilun aikana pyritään saamaan kokemuksia poistotekstiilien keräyksestä sekä kierrätyskeskuksen tilojen soveltuvuudesta niiden lajittelutilaksi.

Sivut