Uutisarkisto

Pitkään jatkuneet pakkaset ovat mahdollistaneet tykkilumen tekemisen, ja Porissa kokeillaan lumen säilömistä ensimmäistä kertaa. Tämän toivotaan nopeuttavan hiihtokauden aloitusta.  
Joukkoliikennejaosto toivoo asukkailta mielipiteitä avoimen joukkoliikenteen tulevista reiteistä kantakaupungissa, Meri-Porissa sekä Ulvilan ja Porin välillä. Mielipiteitä kerätään kyselyn avulla.
Porin kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi tai ostettavaksi omakotitontteja. Hakuun tulee yksitoista kaupungille palautunutta tonttia, sekä yksi uusi tontti. Tontteja on tarjolla mm. suositulta Klasipruukin alueelta.
Vuoden 2021 Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahaa haettiin 92 hankkeeseen, joista 28:lle ehdotetaan rahan myöntämistä. Luvassa on esimerkiksi uudenlaisia lajikokeiluja, retki- ja ulkoilupaikkojen kunnostamista, lasten liikuntakerhoja, kulttuuria sekä tapahtumia.
Kirjurinluodontien varressa sijaitsevan matkaluisteluradan jäädytystyöt on saatu tehtyä, ja rata on avattu luistelijoiden käyttöön. Punaisen suulin takana kulkevalla valaistulla radalla on pituutta 500 metriä.
Porin metsässä kiertävää veteraanilenkkiä kunnostetaan alkuvuoden aikana. Kunnostustyöt liittyvät Ympäristöministeriön myöntämään tukirahoitukseen Porin kansallisen kaupunkipuiston liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksien sekä lähiluontoon pääsyn parantamiseksi. Rahoituksen avulla kehitetään muun muassa Porin metsän polkuverkostoa.
Merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan. Arviointisuunnitelmaa voidaan päivittää tarvittaessa kaavatyön edetessä.
Porin kaupungin sivistystoimialassa käynnistyneessä Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) -hankkeessa parannetaan tiedon avulla lapsiperheiden palveluja sekä etsitään ratkaisuja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventamiseen. Kuntalaisten tekoälyavusteisen tilannekuvan pohjalta on mahdollista tunnistaa syrjäytymistä ja eriarvoisuutta sekä niihin liittyviä kehityskaaria ennakoivan analytiikan oikealla hyödyntämisellä.
Luontotalo Arkista tutuksi tulleesta Muovin matka -näyttelystä kuvatulla videolla esitellään muovin käytön vähentämistä, muovipakkausten lajittelua ja kierrätystä sekä roskaantumista ja mikromuoveja.
Porin keskustan katualueilla tehdään tällä ja ensi viikolla lumitöitä, joiden aikana pysäköintiä rajoitetaan siirtokehotuskyltein varustetuilla pysäköintikieltomerkeillä.

Sivut