Uutisarkisto

Valtakunnallista vanhustenpäivää vietetään sunnuntaina 6. lokakuuta, jota seuraa valtakunnallinen vanhustenviikko. Porin kaupungin organisoima seniorityöryhmä yhteistyökumppaneineen tarjoaa viikon aikana tapahtumia ja elämyksiä varttuneelle väelle luentojen, tietoiskujen, näyttelyesittelyiden, musiikin sekä juhlan merkeissä.
Jo 250 yli 75-vuotiasta on kesän aikana osallistunut Porin perusturvan tarjoamiin laajoihin terveystarkastuksiin. Maksuttomat hyvinvointi- ja terveystarkastukset jatkuvat jälleen 7.10. alkaen. Tavoitteena on, että kaikki Porin, Ulvilan ja Merikarvian alueen 75-vuotiaat tarkastetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.
Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa on todettu, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.
Perusturvalautakunta päätti torstai-illan 26.9. kokouksessaan esittää Porin kaupunginhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä Porin perusturvalle. Lautakunta esittää 10,1 M€ lisämäärärahan myöntämistä.
Porin uudeksi perusturvajohtajaksi on valittu Sanna Mustajoki-Kunnas. Rauman vanhuspalvelujen johtajana tällä hetkellä työskentelevä Mustajoki-Kunnas valittiin tehtävään yksimielisesti.
Tukihenkilötoiminta on tarkoitettu vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea yhteiskuntaan osallistumisessa, vaikeassa elämäntilanteessa, yksinäisyyden, itsenäistymisen ja kehityksen tueksi tai muun syyn takia.
Porin kaupunginhallitus on tehnyt oman ehdotuksensa perusturvajohtajaksi. Se esittää Porin kaupunginvaltuustolle, että virkaan valitaan 1.1.2020 alkaen vanhuspalvelujen johtaja Sanna Mustajoki-Kunnas Raumalta. Ehdotus oli yksimielinen.
Perusturvajohtajan virkaa hakeneiden joukosta haastateltiin seitsemää hakijaa.
Pitkään työttömänä olleille tarjotaan perusturvassa nyt entistä yksilöllisempää palvelua. Elokuussa käynnistyi kokeilu, jossa kartoitetaan pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden elämäntilannetta ja etsitään keinoja elämänhallinnan, työ- ja toimintakyvyn, kuntoutumisen, opiskelun tai työllistymisen tueksi yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään yksilöllisiä ratkaisuja omaan tilanteeseensa.
Porin kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan perusturvalautakunnan 29. elokuuta tekemään päätökseen, joka koski vanhuspalveluiden kotiinvietävien aterioiden ja kuljetuspalveluiden hankintaa.

Sivut