Uutisarkisto

Perhekahvilatoiminta alkoi Itä-Porin oppimis- ja liikuntakeskus Itätuulen yhteisötila Salongissa syyskuussa ja toiminta on päässyt hyvin vauhtiin uusissa tiloissa. Perhekahvila kokoaa yhteisen hetken ääreen niin vanhemmat kuin lapsetkin torstai- ja perjantaiaamupäivisin.
Porin perusturvan ikääntyneitä asiakkaita ilahdutetaan tänä jouluna joulukukka ja –korttitervehdyksin. Kukat ja kortit annetaan sellaisille asiakkaille, jotka eivät muuten välttämättä saisi joulukukkaa tai korttia.
Palvelukeskus Himmelin toimintaa halutaan laajentaa vastaamaan paremmin rakennuksen mahdollisuuksia ja kuntalaisten tarpeita. Tulevien käyttötarkoitusten ideointiin pyydetään porilaisten apua, kun osallistava pop-up-tapahtuma Poris siirtyy Himmeliin.
Porin kaupunginhallitus teki päätöksen Porin perusturvan tuottavuusohjelman teettämisestä elokuussa 2019. Päähuomio oli tuottavuuspotentiaalin määrittelyssä ja tarkoituksena oli löytää, käynnistää sekä vauhdittaa toimenpiteitä ja uudistuksia.
Syksystä 2019 työskennellyt Porin perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmä sai maanantaina 18. marraskuuta loppuraportin ja ehdotukset toimenpiteiksi. Raportissa kuvataan toiminnan kehittämiskohteita ja näihin liittyviä muutoshankkeita sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi ja parantamiseksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen Satakunnan ohjausryhmä piti ensimmäisen kokouksensa eilen Porissa.
Kiireettömälle lääkärin vastaanotolle pääsee Porin perusturvan toimialueella tällä hetkellä keskimäärin 3-13 arkipäivän kuluessa. Kiireettömien lääkäriaikojen saatavuus vaihtelee hieman eri terveysasemien välillä. Sairaanhoitajan kiireettömälle vastaanotolle puolestaan pääsee keskimäärin 1-4 arkipäivässä.
Marraskuun aikana satakuntalaisilta kerätään tietoa koko maakunnan päihdetyöstä. Kyselyllä kartoitetaan kunnan asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Haluamme tietää millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita ja millaisia keinoja pidetään hyvinä. Kyselyn avulla pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua kunnassa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneuudistuksen valmistelu halutaan saada liikkeelle vauhdilla Satakunnassa.
Porin perusturvan sairaalapalveluiden geriatrinen kuntoutusosasto T5 ja akuutti lyhytaikaisosasto T7 vaihtavat keskenään paikkoja Maantiekadun toimipisteessä. Osastojen muutto tehdään 7.-11.11. välisenä aikana. Potilaat siirtyvät uusille osastoille maanantaina 11.11.

Sivut