Uutisarkisto

Porin kaupunki ilmoitti helmikuussa etsivänsä vuokralaista Cafe Jazzina tunnetulle rantamakasiinille. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 20. huhtikuuta ja päätti jättää asian pöydälle ja käsitellä asiaa maanantaina 4. toukokuuta.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa on käsiteltävänä Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma). Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan toteutusvaihtoehtoja. Viranomaisilla, kansalaisilla sekä yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä YVA-ohjelmasta.
Porin perusturvan koronasuojainpuhelin avattiin torstaina 30.4.2020. Numerosta voi tiedustella muun muassa perusturvan toimintayksiköissä käytössä olevien suojainten käytöstä. Myös suojainten hankintaan liittyvät tarjoukset voi soittaa tai siirtää kyseiseen numeroon.
Porin kaupunki avasi viime viikolla tukihaun porilaisille yksinyrittäjille. Viikon aikana kaupunki on vastaanottanut lähes 300 hakemusta.
Porin ja Ulvilan alueelle laaditaan uutta tie- ja katuverkkosuunnitelmaa. Suunnitelmassa määritellään moottoriajoneuvoliikenteen tavoiteverkko, joka toimii ohjeena väylästön ja maankäytön jatkosuunnitteluun seuraavan 20 vuoden aikajänteellä.
Kaupunginhallitus käsitteli mahdollisuutta antaa väliaikaisia huojennuksia vuokranmaksuvelvollisuuteen Porin kaupungin tiloissa toimiville yrittäjille. Linjauksen mukaan vuokrasaatavasta vastaavan toimialajohtajan päätöksellä kaupunki voi jättää vuokrat perimättä enintään kolmen kuukauden ajalta alkaen 16.3.2020.
Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat megatrendejä, jotka luovat paineen rautatieliikenteen merkittävälle kasvulle. Porista Parikkalaan suunniteltu kehärata edistää teollisuuden ja logistiikkayritysten hiilineutraaliustavoitetta parantamalla rautatieliikenteen kilpailukykyä.
Porilaiset yksinyrittäjät voivat nyt hakea sähköisesti Porin kaupungilta tukea koronavirustilanteessa. 2000 euron suuruisen tuen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle epidemian aikana ja sen jälkeen.
Koronavirusepidemia on sekoittanut monen organisaation kesätyösuunnitelmia. Porin kaupunki pyrkii rekrytoimaan kesätyöntekijöitä normaaliin tapaan, mutta osa rekrytoinneista tulee viivästymään ja kokonaisuutena rekrytointimäärä jäänee hieman aiempia vuosia vähäisemmäksi.
Porilaiset yksinyrittäjät voivat kohta hakea Porin kaupungilta tukea koronavirustilanteessa. Tuen suuruus on 2000 euroa ja se myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Sivut