Uutisarkisto

​​​​​​​Herralahden liikekeskuksen alueelle suunnitellaan muun muassa uudisrakentamista, Malminpään kaupunginosassa Porin ruotsinkielisen koulun uudisrakentamista ja Tiilimäellä osa Juutilaisentietä muutetaan kaduksi.
Asemakaavan muutosehdotus nähtävillä 31.7. asti.
Kesäkuun uutiskirjeessä asiaa mm. nuorten päihteettömyyden tukemisesta ja päihteitä käyttävän ihmisen sosiaalisesta tilasta. Hankkeessa on myös kesäkuussa aloittanut kolmas projektisuunnittelija, Janiin ja hänen tulevaan työkenttäänsä voit tutustua kirjeen lopussa. Selvin päin Satakunnassa hankkeen väki toivottaa aurinkoista ja rauhallista Juhannusta!
Porin kaupunki haluaa tukea ja edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä tarjoamalla maksutonta kesäliikuntatoimintaa ympäri Porin. Liikunta-aktiviteetit ovat kaikille avoimia ja niitä vetävät Porin kaupungin kesäliikuttajat.
Satakunnan Museossa on alkanut hanke, jossa tallennetaan talkooperinnettä. Projektia toteutetaan kesän ajan keräämällä aineistoa talkoista ja syksyllä työtä jatketaan työryhmän kera. Lisäksi talkootyön perinne lisätään elävän perinnön wikiluetteloon.
Omatoiminen asiointi Reposaaren kirjastossa on jälleen mahdollista 1.7. alkaen. Omatoimiajat ovat olleet alkukesän pois käytöstä koronaan liittyvien ohjeistusten vuoksi.
Porin kaupunki on selvittänyt elinkeinopalvelujen järjestämistä Porin alueella. Selvityksen lopputuloksena on päädytty malliin, jossa nykyisestä Prizztech Oy:n tarjoamasta kokonaisasiakkuusmallista siirryttäisiin erikseen koottavaan palvelutarjottimeen. Muutoksilla pyritään selkeyttämään elinkeinotoimijoiden roolitusta.
Porin koulujen 4.–9. luokkalaisilta sekä peruskoululaisten huoltajilta kerättiin huhtikuun lopussa mielipiteitä etäopetuksen sujumisesta verkkokyselyillä. Vastausten perusteella huoltajat olivat tyytyväisiä erityisesti etäopetuksen järjestelyihin. Noin puolet oppilaista kokivat kuitenkin etäopiskelun tavalliseen koulunkäyntiin verrattuna rankempana.
Porin kaupunki myönsi Pinomäen hevosreittien kunnostukseen Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahaa viime vuonna. Avustuksen mahdollistamilla kunnostetuilla reiteillä on ollut positiivinen vaikutus alueen harrastajille, ulkoilijoille ja kyläläisille.
Porin kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto kokoustavat syyskaudella 2020 seuraavasti:

Sivut