Uutisarkisto

Valtion talousarviota vuodelle 2021 valmistellaan poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa. Koro-naviruspandemia ei ole ohi, ja se tulee kuormittamaan kuntia, niiden taloutta ja sosiaali- ja ter-veydenhuoltoa vielä pitkään. C21 kaupunginjohtajat pitävät huolestuttavana, että valtiovarainmi-nisteriön budjettiehdotus ei sisältänyt tukea kunnille koronasta aiheutuvien kustannusten hoitami-seen.
Porin kaupungin tammi-huhtikuun tulosennuste osoitti lähes 53 miljoonan euron alijäämää. Kesäkuun ennusteessa huomioitiin valtion tukitoimien vaikutus ja tuolloin tulosennusteeksi muodostui -34,5 miljoonaa. Heinäkuun raportissa tulosennuste on heikentynyt 0,7 miljoonalla eurolla -35,2 miljoonaan euroon. Tulosta on kohentanut sivistystoimialan parempi ennuste ja heikentänyt työllisyysmenoihin ennustettu ylitys.
Porin kaupunki kartoitti asukkaidensa mieluisimpia paikkoja Porissa ja keräsi ne yhteen kaikkien saataville. Samalla avattiin jokaiselle kahdeksalle palvelualueelle oma verkkosivunsa, josta löytyy asukkaiden avulla tehty kuvausteksti, asukkaiden lempipaikat sekä tilastotietoja.
Porin taidekoulun oppilaat alkavat suunnittelemaan Porin keskustaan, puistojen risteykseen, maalattavaa taideteosta. Taideteos on osa Porissa käynnissä olevaa Kokeilun paikka -hanketta ja siinä suunniteltua ristikkäispuistoon toteutettavaa toimintapuistoa. Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen yhtenä tavoitteena on kannustaa elämyksellisyyden keinoin kaupunkilaisia ja matkailijoita liikkumaan enemmän kävellen ja pyörällä.
Pori on jälleen mukana valtakunnallisella pyöräilyviikolla liikuttaen kaupunkilaisia 5.-13. syyskuuta. Teemaviikko kannustaa kaikenikäisiä hyödyllisen ja ilmastoystävällisen liikkumistavan valintaan erilaisilla tempauksilla.
Pasaasilla tarkoitetaan aluetta, joka ulottuu Keskusaukiolta vanhan linja-autoaseman, uimahallin ja urheilutalon kautta Ulvilantielle. Pasaasin alueen suunnittelu etenee ja yleissuunnitelmaluonnos esitellään keskiviikkona 9. syyskuuta kello 17 asukkaille, päättäjille ja asiasta kiinnostuneille. Alueelle on suunniteltu muuan muassa kulttuuri- ja hyvinvointikampusta, uutta monipuolista asuinrakentamista sekä uusia toimintoja tukemaan ihmisten liikkumista ja viihtymistä alueella. 
Omatoimisen, päivittäisen liikunnan tueksi liikuntapalvelut järjestää kuntokampanjoita eri vuodenaikoina.
Suomessa on otettu käyttöön koronatartuntaketjujen katkaisua tehostava Koronavilkku-sovellus. Sovelluksen avulla sinä itse voit osallistua ja vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistesi terveyttä.
Valtakunnallisella pyöräilyviikolla 5.-13. syyskuuta kannustetaan kaikenikäisiä koululaisia taittamaan koulumatkansa pyöräillen. Erityistä Pyörällä kouluun -päivää vietetään keskiviikkona 9. syyskuuta.
Porin Teatterin edustalla sijaitseva H.J. Nortamon patsas siirretään syyskuussa pois jalustan kunnostuksen ajaksi.

Sivut