Porin kaupungin vuoden 2023 talousarvioehdotus on tulokseltaan 13,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimintojen siirtyminen hyvinvointialueelle aiheuttaa talouden rakenteeseen olennaisia muutoksia. Talouden suuntaviivoihin vaikutus on kuitenkin vain hetkellinen, ja siten vuodet 2023 ja 2024 ovat ylijäämäisiä, mutta vuosi 2025 on jälleen alijäämäinen. Käsillä oleva murros antaa kuitenkin aikaa toteuttaa eri toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.
Jokikeskuksen rakennustyöt Etelärannassa ovat edenneet suunnitellusti. Alueen työmaaliikenne vilkastuu lähipäivinä merkittävästi, kun työmaalle tuodaan isolla kalustolla rakennusmateriaaleja ja maa-aineksia sekä viedään pois purettuja rakenteita. Raskaan kaluston lisääntyminen tuo muutoksia Etelärannan liikennejärjestelyihin 7. lokakuuta alkaen.
Jokikeskus-hankkeen rakennustyöt vaikuttavat keskustan alueen veneilypalveluihin tänä ja ensi vuonna. Kaupungin vierasvenelaituri on poistunut tämän vuoden osalta käytöstä ja Etelärannan veneennostopaikka palvelee veneilijöitä vielä syyskuun loppuun asti. Jokisataman pienvenelaitureiden siirto talviteloille alkaa lokakuun puolivälin jälkeen. Etelärannan venesataman tilapäisjärjestelyt jatkuvat ensi kesänä, kun sataman laiturit sijoitetaan jälleen Pohjoisrantaan.
Porin kaupungin teknisen toimialan infrayksikön kunnossapito saneeraa Hallituskadun ja Yrjönkadun liikennevaloristeystä 29.8–6.9 aikana, jolloin valot ovat kokonaan poissa toiminnasta.
Porin Jokikeskus-hankkeen toisen vaiheen rakennustyömaan valmistelu käynnistyy elokuun viimeisellä viikolla Etelärannassa. Rakennustyöt aloitetaan syyskuun alussa. Urakan toteutuksesta vastaa toisen vaiheen urakoitsijaksi valittu Destia Oy. Lisäksi Kokemäenjoessa elävät vuollejokisimpukat siirretään ennen rakentamisen aloittamista pois työmaa-alueelta.
Purjehduskausi on käynnistynyt Porissa aurinkoisissa keleissä. Venelaiturit ovat paikoillaan ympäri kaupunkia ja myös Etelärannan vierasvenelaituri palvelee veneilijöitä koko kesän ajan. Osa vierasvenepalveluista järjestetään tänä vuonna rantamakasiinirakennuksessa.
Porin kaupunki on pyytänyt tarjoukset Jokikeskus-hankkeen toisen vaiheen rakennusurakasta. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä kolmelta eri toimijalta. Infrajohtamisen toimintayksikkö esittää, että Jokikeskuksen toisen vaiheen rakennusurakan töistä tehdään urakkasopimus halvimman tarjouksen tehneen Destia Oy:n kanssa. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 28. kesäkuuta.
Porissa käynnistetään ja edistetään jälleen useita infrastruktuurillisia hankkeita, joilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa kaupungin palveluverkkouudistukseen, liikenneturvallisuuteen, tonttituotantoon ja viher- ja oleskelualueisiin. Tämän vuoden suurimpia investointeja ovat Jokikeskuksen toisen vaiheen käynnistyminen, Keskusaukion parannussuunnitelman toteuttaminen sekä Karjalankadun perusparannus.
Kaupungin venepaikkojen uudelleenvarausjakso alkavalle veneilykaudelle aukeaa nykyisille asiakkaille maanantaina 21. maaliskuuta kello 9. Venepaikat varataan ja maksetaan tuttuun tapaan sähköisessä varauspalvelussa. Jokikeskushankkeen toisen vaiheen rakennustyömaan valmistelu alkaa elokuussa, ja työmaa-alueella sijaitsevat Etelärannan venesataman laiturit siirretään tulevaksi veneilykaudeksi Pohjoisrantaan.
Porin Jokikeskus-hankkeen toiselle vaiheelle on myönnetty liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus. Avustus on suuruudeltaan 2 329 000 euroa. Hankkeen toisen vaiheen rakennustyöt aloitetaan alkusyksyllä 2022.

Sivut