Porin perusturva kompensoi yksityisille palveluntuottajille COVID19 –epidemian torjunnassa 1.1. – 31.12.2021 välisenä aikana syntyneitä ylimääräisiä, kasvomaskien ja suojakäsineiden käytöstä syntyneitä kustannuksia.
Porin kaupunki tarjoaa rahallista lisätukea yrityksille, jotka palkkaavat alle 30-vuotiaita, yli vuoden työttömänä olleita porilaisia nuoria oppisopimuskoulutukseen.
Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat saavat tänään 22.6.2021 valtakunnallisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Kysely lähtee valtakunnallisesti noin 220 000 kuntakokeilujen asiakkaalle (siirtyneet tai aloittaneet kuntakokeilun asiakkaina 1.3-30.4.2021).  Webropol-kysely on auki 22.6-6.7.2021.
26.–27. toukokuuta 2021 järjestettävä Pori as a first step -tapahtuma on matalan kynnyksen verkkorekrytointitilaisuus, johon kutsutaan työnhakijoita kauempaakin. Verkkotapahtumat ovat tulleet jäädäkseen työmarkkinoillekin.
Työllisyyden kuntakokeiluun TE-toimistoilta maaliskuussa siirretyt työnhakija-asiakkaat saavat puhelinsoiton kuntien työllisyyspalvelujen asiantuntijalta kevään aikana. Porin seudun työllisyyden kuntakokeilussa ovat mukana Porin lisäksi Ulvila ja Kokemäki. Näiden kuntien työllisyyspalvelujen piiriin on siirtynyt runsaat 5 000 työtöntä työnhakijaa.
Työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1. maaliskuuta myös Satakunnassa. Porin, Ulvilan ja Kokemäen yhteisen Porin seudun työllisyyden kuntakokeilualueen valmisteluvaihe on edennyt hyvässä yhteistyössä kuntien ja Satakunnan TE-toimiston kesken, ja nyt kaikissa kunnissa ollaan valmiita aloittamaan työt.
Porin kaupungin työllisyyspalveluilla on nyt uunituore verkkosivu palvelemassa maaliskuussa 2021 alkavan työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ja kaikkia aiheesta kiinnostuneita.
Työllisyyden kuntakokeilujen piti alkaa vuodenvaihteessa myös Satakunnassa, mutta nyt aloitus on siirtymässä maaliskuun 2021 alkuun. Lykkäämistä esittää eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta mietinnössään. Eduskunnan on määrä hyväksyä kokeilulaki joulukuun 2020 aikana.
Porin kaupungin vuoden 2021 talousarvioehdotus on tulokseltaan noin 5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Syksyn 2020 aikana tuloarviot ovat parantuneet johtuen valtion koronakompensaatiosta ja verotulojen ennakoitua paremmasta kehityksestä.
Valtion talousarviota vuodelle 2021 valmistellaan poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa. Koro-naviruspandemia ei ole ohi, ja se tulee kuormittamaan kuntia, niiden taloutta ja sosiaali- ja ter-veydenhuoltoa vielä pitkään. C21 kaupunginjohtajat pitävät huolestuttavana, että valtiovarainmi-nisteriön budjettiehdotus ei sisältänyt tukea kunnille koronasta aiheutuvien kustannusten hoitami-seen.

Sivut