Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella toteutettiin alkoholin ostokokeet maaliskuussa 2022 alkoholin myynnin ikärajavalvonnan testaamiseksi. Ostokokeissa myyjä kysyi henkilöllisyystodistuksen ja kieltäytyi myymästä 73 prosentissa tapauksista. Ehkäisevän päihdetyön Pakka-toiminta jatkaa yhteistyötä kauppojen kanssa vastuullisen myynnin vahvistamiseksi.
Porin lukion Erasmus+ Let’s get down to business! -hankkeen ensimmäinen liikkuvuusjakso toteutettiin Porissa 25.–29.4.2022. Porilaisille, saksalaisille ja italialaisille lukiolaisille suunnitellun viikon ohjelmaan kuului luentoja, yritysvierailuja, markkinointityöskentelyä sekä paikallisiin matkailukohteisiin tutustumista. 
Keskustan ja Meri-Porin uimahallit ovat suljettuina sunnuntaina 1. toukokuuta. Keskustan uimahalli on vappuaattona lauantaina iltapäivään kello 14 asti auki.
Jokisataman, Meri-Porin ja Joutsijärven venepaikkojen vuokraus purjehduskaudelle 2022 käynnistyy tiistaina 19. huhtikuuta kello 9. Venepaikat varataan ja maksetaan sähköisesti.
Tyltyn ja Isokatavan alueilla parannetaan rataliikenteen turvallisuutta ja Tahkoluodon edustan Merituulipuiston laajennuksen osalyleiskaavalla osoitetaan alue tuulivoiman rakentamiselle.
Porin ja Harjavallan ilmanlaatu oli pääosin hyvää tai tyydyttävää vuonna 2021. Porissa haasteena oli edelleen katupöly ja Harjavallassa hengitettävien hiukkasten arseeni- ja nikkelipitoisuudet.
Koulujen aikataulumuutosten ansiosta koululaisten odotusajat lyhenevät, kun joukkoliikenteen säännöllinen vuorotarjonta osuu nykyistä paremmin koulujen tuntien alkamis- ja päättymisaikoihin.
Porin kaupungin Pori2030-strategian valmistelutyöhön osallistettiin vahvasti myös kaupungin eri alueiden asukkaita. Jokaisella kaupungin palvelualueella järjestettyjen asukasiltojen koonnit ovat nyt valmistuneet.
Pitkän koronatauon jälkeen uimakoulut aloittavat jälleen toimintansa. Kevään aikana uimakouluja on tarjolle monen ikäisille ja tasoisille polskijoille. Aikuisille uimaopetusta on tarjolla uintitekniikkakurssien muodossa. Ilmoittautuminen kaikkiin ryhmiin alkaa ensi viikolla, ja ensimmäiset ryhmät aloittavat helmikuun lopulla.
Porin kaupungin uusin päiväkoti on hirsirunkoinen rakennus. Päiväkoti tarjoaa Pihlavan varhaiskasvatukselle nykyaikaisen oppimisympäristön, kun alueella toimivat kaksi yksikköä muuttavat syksyllä 2022 uusiin tiloihin.

Sivut