Tiesitkö, että Noormarkussa sijaitsee edistyksellinen, ikääntyneiden kuntoutukseen keskittynyt yksikkö, jonka tavoitteena on saada yli 65-vuotiaat asiakkaat kuntoutumaan takaisin kotiin, omaan arkeensa? 
Porissa perinteinen kansallisen veteraanipäivän juhla järjestetään Lyseosalissa keskiviikkona 27. huhtikuuta kello 14.00 alkaen. Juhlaan osallistuville tarjotaan kakkukahvit tuntia ennen tilaisuuden alkua. Juhlapäivän ohjelmaan kuuluu myös kunniakäynnit sankarihautamuistomerkeillä sekä veteraanikivellä.
Pääsiäisen pyhät aiheuttavat poikkeuksia tavanomaisiin aukioloaikoihin.
Porissa käynnistetään ja edistetään jälleen useita infrastruktuurillisia hankkeita, joilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa kaupungin palveluverkkouudistukseen, liikenneturvallisuuteen, tonttituotantoon ja viher- ja oleskelualueisiin. Tämän vuoden suurimpia investointeja ovat Jokikeskuksen toisen vaiheen käynnistyminen, Keskusaukion parannussuunnitelman toteuttaminen sekä Karjalankadun perusparannus.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kunnat tarjoavat neljännen koronarokoteannoksen 80 vuotta täyttäneille sekä kaikille iäkkäiden hoivakodeissa asuville.
Noormarkun urheilutalon aukioloaikoja on aiemmin jouduttu rajoittamaan henkilöstöpulan takia. Ovien sähkölukitusten avulla urheilutalon aukioloaikoja pystytään laajentamaan yleisölle myös iltakäyttöön.
Porin perusturvan tuottavuusohjelman vaikuttavuusarviointi on valmistunut. Vaikuttavuusarvioinnin mukaan perusturva on toteuttanut tuottavuusohjelmaa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja saavuttanut tuottavuusohjelman mukaista kulukehitystä vuoden 2021 aikana.
Henkilökunnan koulutuspäivä sulkee kirjastot yhdeksi päiväksi.
Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (Noormarkun ruukin ja Ahlström-yhtiön rakennukset). Kaava-alue sijaitsee Finpyyn kaupunginosassa.

Sivut