Nuorten Pori -sosiaalisen median tilit kokoavat Porin kaupungin nuorten palvelut yhteen

Karhukuntien nuorten Nuokkakarhu-nimellä toimineet sosiaalisen median palvelut lopettivat elokuussa 2023. Uudet porilaisia nuoria paremmin palvelevat sosiaalisen median tilit ovat nyt avattu nimellä Nuorten Pori. Muut nuorille suunnatut sosiaalisen median kanavat säilyvät ennallaan.​

Kaksi henkilöä istuu säkkituoleilla

Nuokka x DesYIgn -hankkeessa selvitettiin vuoden 2022–2023 aikana Karhukuntien nuorille luontevimpia tapoja etsiä apua ja tietoa. Hankkeen tulokset kertoivat, että Karhukuntien nuorille suunnatut Nuokka.fi-nettisivut sekä Nuokkakarhu-nimellä toimineet sosiaalisen median kanavat eivät enää vastanneet nuorten nykyisiä tarpeita ja toiveita vaan nuoret toivoivat enemmän paikallisia sosiaalisen median kanavia Instagramiin ja Tiktokiin. ​Nuorten Pori -nimellä toimivat sosiaalisen median tilit kokoavat yhteen porilaisille nuorille ja nuorille aikuisille suunnatut palvelut ja helpottaa tiedon ja avun löytämistä.​ Laita siis tilit seurantaan, niin tiedät mitä Pori tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille.