Kalafornia-Kirjurinluoto

Kirjurinluodon lisäksi matkailun kehittämispotentiaalia on Kalaforniassa sekä Porin kansallisessa kaupunkipuistossa, joka ulottuu aina Kirjurinluodosta Porin metsään saakka. Kalafornian kehittämiselle luodaan edellytyksiä muun muassa parantamalla tieyhteyksiä. Kirjurinluotoa ja Kalaforniaa kehitetään kokonaisuutena. Tavoitteena on muun muassa majoituskapasiteetin kasvattaminen sekä houkuttelevat uudet elämykset. Vuoden 2024 kärkihankkeina Kirjurinluodon osalta ovat leiriytymisalueen infran kehittäminen, saunapalveluhankkeen edistäminen sekä kehittämisohjelman laatiminen tuleville vuosille. 

Tavoitteet: Kirjurinluoto kehittyy usealla osa-alueella. Kirjurinluotoa markkinoidaan aktiivisesti. Olemassa olevaa uimaranta- ja virkistystoimintojen palvelutarjontaa parannetaan edistämällä alueelle yleisen saunapalvelun järjestämistä yhteistyöhankkeena yksityisen toimijan kanssa. Lisäksi edistetään Kirjurinluodon tilapäisen leiriytymisalueen vakiintumista osaksi muuta palvelutarjontaa yhteistyönä yksityisen toimijan kanssa. Edelleen jatketaan leikkipuistotoimintojen päivittämistä sekä uusimista. Kalafornian alueen liikenteellistä saavutettavuutta parannetaan ja maankäyttöä tehostetaan.

Tutustu Kirjurinluodon matkailu- ja virkistysmahdollisuuksiin: https://www.visitpori.fi/kirjurinluoto