Reposaari-Kallo

Reposaari ja Kallo ovat matkailijoiden ja paikallisten suosiossa, mutta niiden palvelut eivät kaikilta osin vastaa nykyvaatimuksia. Kehittämisen ja markkinoinnin näkökulmasta nämä kohteet luetaan osaksi Yyterin kokonaisuutta. Ne ovat myös portteja Selkämeren kansallispuistoon, jonka saavutettavuutta ja tunnettuutta pyritään lisäämään. Reposaari-Kallon saavutettavuutta polkupyörällä kehitetään. Kalloon tehdään uusi virkistysarvot säilyttävä asemakaava. Muutos on tarpeen alueen kehittämisen ja toisaalta vanhentuneen asemakaavan vuoksi. Erityisesti näiden kohteiden saavutettavuus polkupyörällä on kehittämisen kohteena. Kallon asemakaavan muutos on käynnissä. Lisäksi kaupunki yhdessä ELY-keskuksen kanssa on käynnistänyt esisuunnittelun jalankulku- ja polkupyöräyhteydestä välille Mäntyluoto – Reposaari (Tahkoluodon risteys), jonka tiesuunnittelua on tarkoitus jatkaa 2023.

Tavoitteet: Reposaaren ja Kallon alueiden kehittämistoimenpiteiden ohjelmointi laaditun selvityksen pohjalta.