Sähköpotkulaudat

Sähköskuuttien pysäköintialueet

Tieliikennelain mukaan sähköpotkulauta eli tuttavallisemmin skuutti luetaan polkupyörään rinnastettavaksi kulkuvälineeksi, jonka käytössä noudatetaan polkupyöräilijän liikennesääntöjä. Sähköpotkulautojen paikka liikenteessä on siis sama kuin polkupyörilläkin: joko pyörätiellä tai ajoradalla. Jalkakäytävillä sähköpotkulaudoilla ei saa ajaa.

Nopeusrajoitukset ja rajoitusalueet 

Sähköpotkulaudat katsotaan liikenteessä kevyiksi sähköajoneuvoiksi, joiden maksiminopeus saa olla enintään 25 kilometriä tunnissa.

Porin ydinkeskustan alueella on käytössä alhaisempi 8 km/h nopeusrajoitus. Lisäksi sama rajoitus on käytössä laajemmalla alueella perjantaisin ja lauantaisin sekä uudenvuoden- ja vapunaattona klo 22–06 välisenä aikana. Yleisötapahtumien aikana saattaa tapauskohtaisesti olla käytössä muitakin lisärajoituksia.

Karttakuvat keskustan nopeusrajoitusalueista:
Keskustan nopeusrajoitusalue 8 km/h
Keskustan nopeusrajoitusalue 8 km/h yöaikaan

Sähköpotkulautojen pysäköinti ja pysäköintialueet

Sähköpotkulaudan saa polkupyörän tapaan pysäyttää tai pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle, mutta kuitenkin niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomasti haittaa muulle kulkemiselle. Sähköpotkulautoja ei saa jättää ajoradalle tai paikkaan, jossa ne aiheuttavat törmäys- tai kaatumisvaaran.

Keskustan alueella on erillisiä vuokrasähköpotkulaudoille tarkoitettuja pysäköintialueita, joiden tarkoituksena on ohjata potkulautojen pysäköintiä keskitetysti sellaisiin paikkoihin, joissa pysäköinnistä ei ole haittaa muulle liikenteelle.

Pysäköintialueet sijaitsevat matkakeskuksen itäisten laitureiden ja kampuksen välissä, Keskusaukion itäpäässä sekä kauppatorilla Satakielilavan takana. Lisäksi kävelykadulla pysäköintiruutuja on Eetunaukion lavan vieressä, Itäpuiston ja kävelykadun risteyskohdan läheisyydessä sekä kävelykadun eteläpäässä.

Porissa toimivat sähköpotkulautaoperaattorit 

Porin kaupungin alueella toimii useita sähköpotkulautojen vuokraustoimintaa harjoittavia yrityksiä.

Yritykset vastaavat itse palvelun järjestämisestä, potkulautojen huollosta, siirtelystä, asiakaspalvelusta sekä siitä, että pysäköidyt potkulaudat eivät aiheuta häiriötä muille liikkujille tai katujen kunnossapidolle. 

Sähköpotkulautojen käyttöä koskeva ohjeistus

Sähköpotkulautaoperaattorit eivät ole kaupungin kanssa sopimussuhteessa, mutta kaupunki on laatinut potkulautojen käyttöä koskevan ohjeistuksen, jota toimijoiden edellytetään noudattavan.

Ohjeistus on luettavissa oheisesta linkistä.