Asuntoyhteisöjen tupakointikiellot

Asuntoyhteisö eli rakennuksen omistaja voi hakea tupakointikieltoa asuntojen parvekkeille, asuntojen omiin pihoihin ja asuntojen sisätiloihin. Kieltoa haetaan terveysvalvonnasta. Asuntoyhteisö voi sen sijaan itse kieltää tupakoinnin taloyhtiön yhteisissä ulkotiloissa. Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoa.

Terveysvalvonta neuvoo hakemukseen liittyvissä kysymyksissä sekä käsittelee ja tekee päätökset tupakointikieltohakemuksiin. Hakemusten käsittelystä peritään maksu.

Terveysvalvonta valvoo myös tupakointikiellon noudattamista. Asukkaana voit olla tupakointikiellon rikkomisesta yhteydessä asuntoyhteisön isännöitsijään, joka ilmoittaa tarvittaessa asiasta meille.

Tupakointikiellon hakeminen
Hakemuslomakkeen ja tarkemmat ohjeet tupakointikiellon hakemista varten löydät Valviran sivuilta. Tupakointikieltohakemuksia koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä terveysvalvontaan sähköpostitse tai puhelimitse.

Ohjeita tupakointikiellon hakemiseen

 1. Aloitteen tupakointikiellon hakemisesta voi tehdä asukas/osakas tai taloyhtiön hallitus.
 2. Kaikkia asukkaita tulee kuulla viimeistään kaksi viikkoa ennen kiellon hakemista käsittelevää yhtiökokousta.
 3. Yhtiökokous tai muu päätösvaltainen taho tekee päätöksen tupakointikiellon hakemisesta.
 4. Hakija tilaa lainvoimaisuustodistuksen käräjäoikeudesta 3kk:n moiteajan jälkeen.
 5. Hakija kokoaa hakemuksen ja sen liitteet (ks. hakemusasiakirjat alla).
 6. Tupakointikieltohakemus lähetetään Porin terveysvalvontaan sähköpostitse terveysvalvonta@pori.fi tai postitse osoitteeseen Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö, PL 121, 28101 Pori.

Tupakointikieltohakemukseen tarvittavat asiakirjat

 • Tupakointikieltohakemus – huomioi hakemuksen tietojen oikeellisuus ja allekirjoittajan valtuudet
 • Yhtiökokouspäätös – erittele parvekkeet, terassit, huoneistopihat ja muut mahdolliset huoneiston käytössä olevat ulkotilat
 • Käräjäoikeuden lainvoimaisuustodistus
 • Asukasluettelo/osakeluettelo sekä tiedot mahdollisista turvakielloista
 • Kuvaus ilmanvaihdosta ja selvitys tupakansavun siirtymisestä
 • Kuvat tai rakennuspiirustukset, joista näkyy parvekkeiden ja korvaus- /tuloilmaventtiilien sijainti
 • Yhtiön osakkaille lähettämä kuulemiskirje, josta näkyy mistä ja milloin on kuultu (kuulemisessa ja yhtiökokouspäätöksessä pitää mainita ja nimetä kaikki tilat, kuten parvekkeet, terassit ja huoneistopihat, joita haettava kielto koskee)
 • Yhtiön kuulemiseen saamat vastaukset

Tarvittavat lomakkeet sekä tarkemmat ohjeet löydät Valviran sivuilta .

Hakemusasiakirjat ovat pääosin julkisia, mutta osa hakemusasiakirjoista voi olla osittain tai kokonaan salassa pidettäviä. Asiakirjojen salassapito ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Jos kieltoa haetaan sisätiloihin, tarvitaan tarkempia selvityksiä. Saat näistä lisätietoja Valviran sivuilta .