Vedenlaatu ja valvonta

Terveysvalvonnan toimialueeseen kuuluvat Eurajoki, Harjavalta, Nakkila, Pori ja Ulvila.

Talousveden laadun valvonta

Porin terveysvalvonta valvoo talousveden sekä kemiallista että mikrobiologista laatua säännöllisesti. Lisäksi talousvettä tutkitaan mahdollisten valitusten perusteella.

Kiinteistön omistaja vastaa veden laadusta kiinteistön vesijärjestelmässä. Veden käyttäjä voi varmistaa veden laadun juoksuttamalla vettä tarvittaessa.

  • Juoksuta vettä, jos vesi on seissyt vesijohdoissa useita tunteja. Veden juoksuttaminen poistaa mahdolliset kiinteistöjen vesijohdoista liuenneet haitalliset metallipitoisuudet.
  • Älä käytä lämmintä vettä juomavedeksi tai ruuanlaittoon. Juoksuta vettä, kunnes se on viileää ja lämpötila on tasaantunut.
  • Ota yhteyttä isännöitsijään tai kiinteistön omistajaan, mikäli veden juoksutus ei paranna vedenlaatua.

Legionella-bakteerin kasvun ehkäiseminen

  • Tarkista lämpimän käyttöveden lämpötila. Lämpimän käyttöveden lämpötilan tulisi olla uusissa ja peruskorjatuissa kiinteistöissä vähintään 55 °C ja vanhoissa kiinteistöissä vähintään 50 °C kaikkialla vesijärjestelmässä, myös käyttäjän hanassa.
  • Tarkista kylmän veden lämpötila. Sen tulisi olla lämpimimmillään vain 20 °C.
  • Käytä kaikkia vesipisteitä säännöllisesti.

Lisätietoa talousvedestä saat vesilaitosten omilta nettisivuilta.

Uima-allasvesien laadun valvonta

Terveysvalvonta valvoo säännöllisesti uimalan, uimahallin, kylpylän, vesipuiston sekä virkistymis-, kuntoutus- ja hierontalaitoksen tai muiden vastaavien laitosten allasvesien laatua.

Uima-allasvesille on laadittu valvontatutkimusohjelmat ja näytteenottosuunnitelmat.

Uima-allasvedestä tehdään STM:n asetuksen 315/2002 mukaiset mikrobiologiset ja fysikaalis-kemialliset tutkimukset. Trihalometaanit mitataan kerran vuodessa. Vauvauintialtaista määritetään edellisten lisäksi nitraatti.

Viimeksi otetun uimavesinäytteen tutkimustulokset ovat uimahallin ilmoitustaululla yleisön nähtävänä.