Aikuisten perusopetus eli AIPE

Aikuisten perusopetuksen oppimäärä on vähintään 46 päättövaiheen kurssia.

Aikuisten perusopetus on osa yleissivistävää opetusjärjestelmää ja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu

  • Suomeen tulleille nuorille, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä
  • Suomeen tulleille nuorille, joiden valmiudet ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana
  • maahanmuuttajataustaisille aikuisille, jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin.

Aikuisten perusopetuksen tavoitteena on

  • saavuttaa perusopetuksen tiedot ja taidot
  • parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja jatko-opintovalmiuksia
  • antaa valmiudet ja kelpoisuus toisen asteen opintoihin.

Aikuisten perusasteelle pyrkiville järjestetään lähtötasotesti. Testissä testataan suomen ja englannin kielen sekä matematiikan perustaitoja. Testiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Aikuisten perusasteen päättövaiheen seuraava lähtötasotesti pidetään tiistaina 14.11.2023 kello 16 osoitteessa Tasavallankatu 4, käynti sisäpihalta ovi E2.

Lukuvuonna 2023–2024 Porin aikuislukiossa annetaan vain aikuisten perusasteen päättövaiheen opetusta.