Laajennettu oppivelvollisuus 18 ikävuoteen saakka

Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Lain myötä oppivelvollisuus laajeni 18 ikävuoteen saakka.

Uudistuksen tavoitteena on saada jokainen nuori suorittamaan perusopetuksen jälkeen myös toisen asteen tutkinnon. Samassa yhteydessä myös toisen asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille.

Laajennettu oppivelvollisuus toisella asteella on maksuttomuuden osalta luonteeltaan erilaista kuin perusopetuksessa. Perusopetuksessa edut muodostuvat perusopetuslain mukaan, kun taas toisen asteen koulutuksen maksuttomuus ja opintososiaaliset edut määräytyvät uuden oppivelvollisuuslain lisäksi lukiolain sekä ammatillisen koulutuksesta annetun lain mukaan.

Keskeisin ero oppivelvollisuuden maksuttomuudessa on, että perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa oppivelvollisuuteen liittyvien koulumatkojen järjestämistä ei ole säädetty kuntien tai koulutuksen järjestäjien vastattavaksi eikä rahoitettavaksi. Koulumatkojen maksuttomuus toteutuu valtion koulumatkatukijärjestelmän kautta eli koulumatkat yli 7 km:n matkoille korvaa Kela ja koulumatkat haetaan oppilaitoksen kanslian kautta. Lisätietoa koulumatkasta Kelan sivulta. Tarkempaa lisätietoa oman oppilaitoksen koulusihteeriltä sekä kuraattorilta.

Porin kaupungin sivistystoimiala vastaa laajennetun oppivelvollisuudesta valvonnasta 18 -vuoden ikään saakka yhdessä Ohjaamo Porin kanssa yhteisen oppivelvollisuuskoordinaattorin avulla. Lisätietoja Ohjaamo Porin sivuilta.

Usein kysytyt kysymykset seuraaviin teemoihin liittyen: