Opiskelun ohjaus

Lukion opintojen ohjaus
Opiskelija laatii opinto-ohjauksessa itselleen henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opiskelija päivittää suunnitelmiaan lukio-opintojen kuluessa.

Lukiossa toimii koko koulu ohjaa –toimintaperiaate. Kukin aineenopettaja vastaa osaltaan oman aineensa opiskelun ja kurssivalintojen ohjauksesta. Opintosuunnitelmia tarkastetaan opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien kanssa.

Ryhmänohjaus
Ryhmänohjaus on osa opiskelijan ohjausjärjestelmää. Kullakin perusryhmällä on oma ryhmänohjaajansa, jonka tehtävänä on pitää ryhmänohjaustuokiot, tiedottaa ajankohtaisista asioista ja seurata oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä. Ryhmänohjaaja on opiskelijoidensa lähin tukija ja hyvän opiskeluilmapiirin edistäjä. Hän tekee läheistä yhteistyötä muiden ohjauksen ja opiskeluhuollon toimijoiden kanssa ja pitää tarvittaessa yhteyttä opiskelijan huoltajiin.