Porin lukion kehittämishankkeet

Porin lukiossa on käynnissä useita hankkeita. Hankkeet ovat luonteeltaan joko Porin lukion koordinoimia verkostohankkeita, verkostohankkeita, joissa Porin lukio toimii osatoteuttajana, tai Porin lukion omia hankkeita.

OPH-hankkeet

Konsti

 • Porin ja Seinäjoen lukiokoulutusten yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää laajasti lukiossa tapahtuvaa oppimisen tukea, ohjausta ja seurantaa.
 • Porin lukiokoulutuksen osalta hanketta rahoittavat Opetushallitus ja Porin kaupunki.
 • Hankkeen toiminta-aika on 12/2023–6/2025. Hankkeen kotisivulle pääsee klikkaamalla tästä.

Priima

 • Porin lukion ja Seinäjoen lukioiden yhteishanke, jonka tavoitteena on laatia OPH:n lukiokoulutuksen laatustrategian pohjalta paikalliset laadunhallintakäsikirjat, lisätä tiedolla johtamista laadunhallintatyössä sekä luoda maahanmuuttotaustaisille opiskelijoille ohjelma, jolla edistetään heidän integroitumistaan lukioon.
 • Porin lukion osalta hanketta rahoittavat Opetushallitus ja Porin kaupunki.
 • Hankkeen toiminta-aika on 12/2022–7/2024. Hankkeen kotisivulle pääsee klikkaamalla tästä.

Signaali

 • Porin ja Kaurialan lukion yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää eritoten laajennetun todellisuuden ja ohjelmoinnin käyttöä lukiokoulutuksessa.
 • Porin lukion osalta hanketta rahoittavat Opetushallitus ja Porin kaupunki.
 • Hankkeen toiminta-aika on 5/2022–7/2024. Hankkeen kotisivulle pääsee klikkaamalla tästä.

Valkama

 • Porin kaupungin hanke, jonka tavoitteena on edistää hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää toimintakulttuuria Porin lukiokoulutuksessa.
 • Hanketta rahoittavat Opetushallitus ja Porin kaupunki.
 • Hankkeen toiminta-aika on 6/2023–7/2025. Hankkeen kotisivuille pääsee klikkaamalla tästä.
Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden yhteydessä käytettävä logo

Erasmus-hankkeet

Let’s get down to business!

 • Kaksivuotinen Erasmus+ KA229 -hanke, jonka yhteistyökumppaneina ovat TAT, Porissa Samk ja Prizztech sekä paikallisia yrityksiä Suomessa, Saksassa ja Italiassa. Talous ja nuoret TAT on valtakunnallinen vaikuttaja, joka auttaa nuoria kehittämään talous- ja työelämätaitoja sekä innostumaan yrittäjyydestä.
 • Hankkeessa tutustutaan monipuolisesti Pohjois-, Keski- ja Etelä-Eurooppa-akselilla erilaisiin yrityksiin ja niiden toimintaan sekä käytetään opiskelijatehtävien runkona TATin englanninkielisiä liiketalouden kursseja Claned-alustalla. Porin lisäksi paikallisiin yrityksiin tutustutaan Saksan Göttingenissä sekä Italian Putignanossa.
 • Let’s get down to business! -hanke alkoi 1.12.2020. Hanke saa EU-rahoitusta.

GAMMA

 • Erasmus+ -hanke johon Porin lukio osallistuu yhdessä Samkin kanssa. Yhteensä hankkeessa on mukana kahdeksan 2. asteen oppilaitosta tai korkeakoulua neljästä eri maasta.
 • Hankkeen tavoitteena on tutustua eri maiden koulutusjärjestelmiin, herättää opiskelijoiden mielenkiintoa luonnontieteitä kohtaan kehittämällä GBL (game based learning) opetusskenaarioita luonnontieteen opetukseen sekä luoda materiaalia, jota voidaan käyttää ja jakaa kussakin kohdemaassa.
 • GAMMA-hanke alkoi syksyllä 2020. Hanke saa EU-rahoitusta.

Kansainvälisyysstrategian päivittäminen ja Erasmus+-akkreditoinnin hakeminen

 • Lukiolain (10.8.2018/714) 13 §:ssä lukiokoulutuksen koulutuksenjärjestäjille on säädetty velvoite mahdollistaa opiskelijalle kansainvälisen osaamisensa kehittäminen.
 • Opetushallitus myönsi keväällä 2021 Porin Lyseon lukiolle Erasmus+ -akkreditoinnin. Valtuutus tarkoittaa laatuvarmistettua Erasmus+ -ohjelman jäsenyyttä. Akkreditointi siirrettiin 1.8.2021 Porin lukion nimiin.
 • Erasmus+ -akkreditointi mahdollistaa Porin lukiolle monipuolisen rahoituksen hankkeisiin ja kansainvälisyystoiminnan toteuttamiseen. Akkreditointi vahvistaa erityisesti Porin lukion liikkuvuustoimintoja osana lukion kehitys-, hanke- ja kansainvälisyystoimintaa.
Erasmus-hankkeiden yhteydessä käytettävä logo

Päättyneet hankkeet

Lisätietoja päättyneistä hankkeista löydät täältä.