AIKUISTEN PERUSOPETUS eli AIPE

Aikuisten perusopetuksen oppimäärä on vähintään 46 päättövaiheen kurssia.
 
 
Aikuisten perusopetus on osa yleissivistävää opetusjärjestelmää ja aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta.  

 

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu

  • Suomeen tulleille nuorille, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä
  • Suomeen tulleille nuorille, joiden valmiudet ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana
  • maahanmuuttajataustaisille aikuisille, jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin.  

 

Aikuisten perusopetuksen tavoitteena on

  • saavuttaa perusopetuksen tiedot ja taidot
  • parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja jatko-opintovalmiuksia
  • antaa valmiudet ja kelpoisuus toisen asteen opintoihin.  

 

Aikuisten perusasteelle pyrkiville järjestetään lähtötasotesti. Seuraava lähtötasotesti on tiistaina 11.8.2020 klo 16.00 - 18.00 PSYL:lissä Tasavallankatu 4, käynti sisäpihalta ovesta E2. Testissä testataan suomen ja englannin kielen sekä matematiikan perustaitoja. Testiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

 

Lukuvuonna 2020 – 2021 Porin aikuislukiossa annetaan vain aikuisten perusasteen päättövaiheen opetusta.