Opinnäytetyö

Opinnäytetöitä ovat mm. ammattikorkeakoulujen AMK-opinnäytetyöt ja YAMK-opinnäytetyöt sekä yliopistojen pro gradut, lisensiaattityöt ja väitöskirjat. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä yhteistyössä työelämän kanssa. Lisätietoa aiheesta päivitetään tälle sivulle.

Valokuva tietokoneen näppäimistöstä

Kannustamme opiskelijoita opinnäytetöiden tekemiseen ja haluamme toimia kumppanina tutkimusaiheiden ja -menetelmien osalta. Ota rohkeasti yhteyttä aiheeseesi sopivaan yksikköön ja yhteyshenkilöön kaupungin nettisivuja tai omia verkostojasi hyödyntäen!