Tekninen toimiala

Tekninen toimiala vastaa kiinteistöjen, vesi-, liikenne- ja viheralueiden sekä yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta. Toimiala vastaa myös kaupungin tilojen kiinteistöhoidosta, kouluisäntien toiminnasta sekä liikuntapaikkojen ja -laitoksien ylläpidosta. Lisäksi toimialan vastuulle kuuluvat maanmittausalaan liittyvät maastomittaukset sekä maaperätutkimukset, kaupungin kiviainestuotanto, ajoneuvot, kuljetukset ja työkonekalusto sekä pysäköinninvalvonta. Toimiala jakautuu infra- ja tilayksikköön sekä yhteiset palvelut -yksikköön.

Teknistä toimialaa johtaa toimialajohtaja Markku Koppelomäki.

Teknisen toimialan johtoryhmä: