Ruoka-apua ja yhteistyötä Satakuntaan

Ruoka-apua ja yhteistyötä Satakuntaan

Porin kaupunki toimii Satakunnassa ruoka-avun valtionavustuksen hankehallinnoijana vuonna 2024. Osatoteuttajina on kuusi ruoka-aputoimijaa Satakunnan alueelta. Tavoitteena on:

1) Turvata ruoka-aputoimijoiden edellytykset toiminnan järjestämiseen ja avuntarvitsijoiden tarpeisiin vastaaminen Satakunnan alueella.

2) Ruoka-avun asiakkaiden tarvitsemat palvelut, tuki, ohjaus ja neuvonta ovat heidän saatavillaan ruoka-aputoiminnan yhteydessä ja kokonaisvaltainen auttaminen mahdollistuu aiempaa enemmän. Ruoka-avun asiakkaat saavat tarvitsemaansa palveluohjausta ja neuvontaa ruokajakoon ja/tai yhteisölliseen ruokailuun osallistumisen yhteydessä.

3) Ruoka-aputoimijoiden, eri järjestöjen, seurakuntien, kuntien ja hyvinvointialueen kesken muodostuu yhteistyöverkosto, joka mahdollistaa aiempaa tiiviimpää yhteistyötä ruoka-avun asiakkaiden auttamiseksi Satakunnassa.

Valtionavustushankkeessa mukana olevat ruoka-aputoimijat: Elämän Eliksiiri ry, Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö sr., Porin seudun työttömät ry, Rauman Seudun Katulähetys ry, Rauman seudun työnhakijat ry ja Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry ovat hankkeen osatoteuttajia, jotka ovat valmiina vahvistamaan palveluohjauksen ja neuvonnan osuutta omassa toiminnassaan. Kaikkien yhteistyöstä kiinnostuneiden toivotaan ottavan yhteyttä niin voidaan sopia käytännöistä tarkemmin. Taloudellisten haasteiden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen mukaisen käyttämisen, yksinäisyyden ehkäisemisen, osallisuuden edistämisen sekä digitaitojen vahvistamisen teemat ovat keskeisiä palveluohjauksen ja neuvonnan näkökulmia. Tärkeä osa kehittämistä on myös asiakasosallisuuden vahvistaminen ja ruoka-avun asiakkaiden saaminen mukaan toimintatapojen kehittämiseen.

Ruoka-apua ja yhteistyötä Satakuntaan hankkeen yhteystiedot

  • Irene Rasila, irene.rasila@raumantyonhakijat.com, puh: 050 576 9613

  • Rebekka Vanhatalo, rebekka.vanhatalo@rskl.fi puh: 044 068 4938

  • Peter Polsa, peter.polsa@gmail.com, puh: 044 751 7879 tai 040 504 2220

  • Kasper Peltonen, toiminnanohjaaja@porinseuduntyottomat.fi, puh: 044 244 8870

  • Suvi-Päivi Niemi, suvi-paivi.niemi@valtti.fi, puh: 044 577 2016

  • Juuso Leivonniemi, siirinruokakassi@gmail.com, puh: 044 239 8459

  • Päivi Erkko, paivi.erkko@pori.fi, puh: 044 701 4389

    Tiina M. Toivonen, tiina.m.toivonen@pori.fi, puh: 044 701 3342