Luatanen, jossa ruokaa

Ruoka-avun tarve kasvaa – valtionavustus mahdollistaa toimijoiden yhteistyön kehittämisen Satakunnassa

Ruoka-aputoiminnassa asiakasmäärän kasvu ja samanaikaisesti jaettavan ruokamäärän väheneminen on ollut tuttu ilmiö viime vuosina. Asiakaskunta on laajentunut ja erilaiset avuntarpeet lisääntyneet. Valtionavustuksella toimivassa Ruoka-apua ja yhteistyötä Satakuntaan -hankkeessa tavoitteena on turvata ruoka-aputoimijoiden edellytykset toiminnan järjestämiseen ja avuntarvitsijoiden tarpeisiin vastaamiseen Satakunnan alueella.

Luatanen, jossa ruokaa

Keskeinen osa valtionavustushanketta on yhteistyön vahvistaminen

– Ruoka-aputoimijoiden, järjestöjen, seurakuntien, kuntien ja hyvinvointialueen keskuudessa ollaan nyt muodostamassa yhteistyöverkostoa, joka mahdollistaa aiempaa tiiviimpää yhteistyötä ruoka-avun asiakkaiden auttamiseksi Satakunnassa, kertoo hankkeen vetäjänä toimiva kehittämisasiantuntija Päivi Erkko Porin kaupungilta.

Tavoitteena on, että ruoka-avun asiakkaiden tarvitsemat palvelut, tuki, ohjaus ja neuvonta ovat heidän saatavillaan ruoka-aputoiminnan yhteydessä ja kokonaisvaltainen auttaminen mahdollistuu. Tämä edellyttää palveluita tarjoavien toimijoiden jalkautumista sinne, missä ihmiset ovat ruokaa hakemassa tai osallistumassa yhteisölliseen ruokailuun.

Elämän Eliksiiri ry, Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö sr., Porin seudun työttömät ry, Rauman Katulähetys ry, Rauman seudun työnhakijat ry ja Satakunnan Elämän Leipä Sinulle ry ovat hankkeen osatoteuttajia. Ne ovat valmiina vahvistamaan palveluohjauksen ja neuvonnan osuutta omassa toiminnassaan.

– Kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä niin sovitaan käytännöistä tarkemmin, kutsuu Erkko.

Taloudellisten haasteiden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen mukaisen käyttämisen, yksinäisyyden ehkäisemisen, osallisuuden edistämisen sekä digitaitojen vahvistamisen teemat ovat keskeisiä palveluohjauksen ja neuvonnan näkökulmia. Tärkeä osa kehittämistä on myös asiakasosallisuuden vahvistaminen ja ruoka-avun asiakkaiden saaminen mukaan toimintatapojen kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta ruoka-aputoiminnan järjestämisen kustannuksiin on myönnetty Satakunnan alueelle 73 410 euroa vuodelle 2024.

– Ruoka-aputoiminnan kokonaiskustannukset ovat merkittävästi myönnettyä valtionavustusta suuremmat ja sillä pystytään kattamaan vain välttämättömiä ruoka-aputoiminnan järjestämisestä aiheutuvia kuluja. Valtionavustus ei siten poista tarvetta toiminnan muulle rahoitukselle, kertoo controller Tiina M. Toivonen Porin kaupungilta.

Valtionavustuksen jakamisessa pilotoidaan uutta mallia, jossa hyvinvointialue tai alueen vastuukunta toimii koordinaattorina avustuksen hakemisessa ja edelleen jakamisessa. Satakunnassa hankehallinnoijana toimii Porin kaupunki. Uuden toimintatavan myötä Kankaanpään aikuiskoulutussäätiö ja Rauman seudun työnhakijat pääsevät nyt ensimmäistä kertaa valtionavustuksen piiriin ja osallistumaan yhteiseen kehittämiseen.

– Emme ole aikaisemmin toteuttaneet hankkeita, joten tämä on iso juttu meille, iloitsee toiminnanohjaaja Irene Rasila Rauman seudun työnhakijoista.