Passien käyttö

Nuorisopassi on ensisijaisesti sähköinen ja se toimii mobiilisovelluksena älypuhelimessa. Sovellus on ladattavissa Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiä käyttäviin puhelimiin. Sovellus löytyy matkapuhelimen omasta kaupasta Nuorisopassi-nimellä. Sovellukseen kirjaudutaan koulun sähköpostitunnuksilla. Edupori-tunnuksia käytettäessä kirjautumistavaksi valitaan Google. Jos puhelimessa on käytössä Googlen Family Link, ei kirjautuminen onnistu Edupori-tunnuksilla, vaan edellyttää yhteydenottoa nuorisopassi@edupori.fi.

Passin voi ladata esim. huoltajan puhelimeen, jos nuorella itsellään ei ole puhelinta käytettävissä. Tarvittaessa sovellukseen voi myös kirjautua eri tilanteissa eri laitteella (esim. huoltaja/avustaja/tukihenkilö). Mikäli nuorella ei ole internetyhteyttä puhelimessaan, hän voi ladata passin koulun langattomassa verkossa. Passin käyttäminen ei vaadi internetyhteyttä puhelimessa, lukuun ottamatta Porin Linjojen matkoja.

Mobiilisovelluksessa näkyvät kaikki käytössä olevat edut, jotka vaihtelevat luokka-asteittain. Uusia etuja tulee käyttöön pitkin toimintavuotta. Sovellus ilmoittaa, kun uusi etu on käytettävissä.

Jos nuoren ei ole mahdollista käyttää älypuhelinta, hän saa käyttöönsä paperisen passin ja Porin Linjojen matkakortin. Paperisessa passissa on mukana vain ne edut, jotka ovat tiedossa kauden alkaessa, eivätkä myöhemmin mobiilisovellukseen päivitettävät edut ole käytettävissä. Paperisen passin saa pyytämällä koulusta.

Muuta passin käyttämisessä huomioon otettavaa:

 • Tiäksää-, Ekstiä- ja Kaistiät-passit ovat henkilökohtaisia.
 • Passit ovat voimassa 1.9.2021-4.6.2022 asti kohteiden omat aukioloajat huomioon ottaen. Jotkin edut ovat voimassa vielä lukuvuoden päättymisen jälkeen. Osa eduista on puolestaan voimassa vain rajoitetun ajan. Nämä on mainittu erikseen passissa. Etuja ei voi lunastaa jälkikäteen.
 • Passin käyttäjiä koskevat kohteiden normaalit ikärajoitukset.
 • Kohteilla on oikeus olla hyväksymättä passia, mikäli on syytä epäillä väärinkäytöstä.
 • Passin etuja ei voi käyttää ilman mukana olevaa sähköistä tai paperista passia. Mikäli etua käytetään muulla tavoin kuin näyttämällä passia, siitä on tiedotettu oppilaille erikseen.
 • Nuori ilmoittaa itse, mikäli hän käyttää kohteessa nuorisopassin etua. Kohteiden henkilökunta ei kysy sitä erikseen.
 • Sähköistä passia käytettäessä etu merkitään käytetyksi kohteen henkilökunnan nähden.
 • Paperista passia käytettäessä menetellään pääasiassa siten, että passin numero, oppilaan nimi ja koulu merkitään kohteessa olevaan listaan. Oppilas kuittaa allekirjoituksellaan tiedot oikeiksi. Samalla passiin merkitään etu käytetyksi. Joissakin kohteissa ei tehdä merkintöjä listaan.
 • Kesken lukuvuoden Poriin muuttanut yläkoulun oppilas saa passin pyytämällä sivistyskeskuksesta.
 • Kadonneen tai rikkinäisen paperipassin tilalle ei saa uutta passia. Myöskään rikkinäinen passi ei kelpaa.
 • Sähköinen passin käyttöön ja teknisiin haasteisiin apua saa sähköpostiosoitteesta nuorisopassi@edupori.fi.


Mikäli passien käytössä on ongelmia, niistä on hyvä ilmoittaa, jotta passin käyttöön liittyviä toimintatapoja voidaan kehittää!

Miten ladataan nuorisopassi