Passien käyttö

Passi toimii sovelluksena älypuhelimessa. Sovellus on ladattavissa Android- ja iOS-käyttöjärjestelmiä käyttäviin puhelimiin. Sovellus löytyy matkapuhelimen omasta kaupasta Nuorisopassi-nimellä. Passiin kirjaudutaan pääsääntöisesti koulun sähköpostiosoitteella.

Passin käyttäminen ei vaadi internetyhteyttä puhelimessa, lukuun ottamatta Porin Linjojen matkoja. Mikäli oppilaan puhelimessa ei ole internetyhteyttä, hän voi ladata passin esimerkiksi koulun langattomassa verkossa. Oppilaalle voidaan antaa sähköisen passin sijasta paperinen passi, mikäli hänen ei ole mahdollista käyttää älypuhelinta. Paperisen passin saa pyytämällä koulusta.

Muuta passin käyttämisessä huomioon otettavaa:

  • Tiäksää-, Ekstiä- ja Kaistiät-passit ovat henkilökohtaisia. Sekä sähköinen että paperinen passi on numeroitu siten, että se voidaan yhdistää oppilaaseen.
  • Passit ovat voimassa 1.9.2020-5.6.2021 asti kohteiden omat aukioloajat huomioon ottaen. Jotkin edut ovat voimassa vielä lukuvuoden päättymisen jälkeen. Osa eduista on puolestaan voimassa vain rajoitetun ajan. Nämä on mainittu erikseen passissa. Etuja ei voi lunastaa jälkikäteen.
  • Kohteilla on oikeus olla hyväksymättä passia, mikäli on syytä epäillä väärinkäytöstä.
  • Passin etuja ei voi käyttää ilman mukana olevaa sähköistä tai paperista passia. Mikäli etua käytetään muulla tavoin kuin näyttämällä passia, siitä on tiedotettu oppilaille erikseen.
  • Oppilas on itse velvollinen ilmoittamaan siitä, että käyttää kohteessa passia. Kohteiden henkilökunta ei kysy sitä erikseen.
  • Sähköistä passia käytettäessä etu merkitään käytetyksi kohteen henkilökunnan nähden.
  • Paperista passia käytettäessä menetellään pääasiassa siten, että passin numero, oppilaan nimi ja koulu merkitään kohteessa olevaan listaan. Oppilas kuittaa allekirjoituksellaan tiedot oikeiksi. Samalla passiin merkitään etu käytetyksi.
  • Kesken lukuvuoden Poriin muuttanut yläkoulun oppilas saa passin pyytämällä sivistyskeskuksesta.
  • Kadonneen tai rikkinäisen paperipassin tilalle ei saa uutta passia. Myöskään rikkinäinen passi ei kelpaa.
  • Sähköinen passin käyttöön ja teknisiin haasteisiin apua saa sähköpostiosoitteesta nuorisopassi@edupori.fi.


Mikäli passien käytössä on ongelmia, niistä on hyvä ilmoittaa, jotta passin käyttöön liittyviä toimintatapoja voidaan kehittää!