Tekninen toimiala

Tekninen toimiala vastaa kiinteistöjen, vesi-, liikenne- ja viheralueiden sekä yleisten alueiden hallinnasta, suunnittelusta, rakennuttamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi toimialan vastuulle kuuluvat maanmittausalaan liittyvät maastomittaukset sekä maaperätutkimukset, kaupungin kiviainestuotanto, ajoneuvot, kuljetukset ja työkonekalusto sekä pysäköinninvalvonta, yleisöpalvelut ja jätehuolto. Toimiala jakautuu infra- ja tilayksikköön sekä yhteiset palvelut-yksikköön.

Teknistä toimialaa johtaa toimialajohtaja Marko Kilpeläinen.

Teknisen toimialan johtoryhmä: